Blog

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy skupiają się m.in. na metodach likwidacji lub znacznego ograniczania wpływu na pracownika: niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników, które występują w procesie pracy. Dołożenie wszelkich starań w tym zakresie jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady likwidacji i ograniczania wpływu szkodliwych czynników na zdrowie pracownika....

Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie wszystkich pomieszczeń pracy w sprawnie działającą wentylację, która zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort pracowników. Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana zużytego powietrza z pomieszczenia i zastąpienie go świeżym powietrzem pozyskiwanym z zewnątrz...

To już ostatnia szansa na skorzystanie z obecnej formy programu „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nabór wniosków trwa do 27 marca, a kwota bezwrotnego wsparcia finansowego może sięgnąć nawet 300 000 złotych brutto. Sprawdź, dlaczego warto z tego skorzystać i jak możemy Ci pomóc....

Praca na rusztowaniach wymagają zachowania szczególnej ostrożności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy rusztowanie wykorzystywane jest w trakcie prac budowlanych, remontowych czy też wykonywania innych prac, jego konstrukcja musi być mocna i stabilna. Obowiązkiem przedsiębiorcy oraz jego pracowników jest przestrzeganie przepisów BHP...

Prace spawalnicze wymagają odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz pod względem narzędzi, z których korzystamy. W ich trakcie należy zachować najwyższe standardy i wypełnić wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są podstawowe przepisy BHP dotyczące spawania oraz dlaczego tak ważne jest ich przestrzeganie....

Zadzwoń teraz