Blog

Praca przed komputerem wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami ukierunkowanymi na układ mięśniowo-szkieletowy, dlatego stanowisko takie powinno być wyposażone zgodnie z zasadami ergonomii i dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika. ...

Zleceniobiorca zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, również może ulec wypadkowi przy pracy. ...

Od 1 stycznia 2022 roku w przypadku zdiagnozowania u pracownika wypalenia zawodowego, będzie mógł on skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, co związane jest z decyzją Światowej Organizacji Zdrowia, która wpisała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych....

Pożar jest zjawiskiem nagłym i nieprzewidzianym, który powstaje na skutek zaprószenia ognia. Może to być skutkiem zwarcia, celowego podpalenia lub innej przyczyny rozprzestrzenienia się płomieni. Zaobserwowanie zdarzenia, jakim jest pożar, zobowiązuje do niezwłocznego podjęcia działań, które mają na celu ochronę zdrowia i życia, poinformowanie odpowiednich służb i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Nie wiesz, jak działać w przypadku wystąpienia zjawiska, jakim jest pożar? Zapoznaj się z poniższymi zasadami....

Przepisy BHP jasno regulują warunki, w jakich powinna odbywać się praca w niskich temperaturach. W większości przypadków warunki te muszą być dostosowane do jej rodzaju i trybu. W pozostałych przypadkach, gdy praca odbywa się poza budynkiem zamkniętym, przepisy określają ilość i długość przerw oraz posiłki regeneracyjne....

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy zdarzają się bardzo często. Najczęściej są to zdarzenia komunikacyjne. Przepisy mówią, że zdarzenie takie może być sklasyfikowane jako wypadek w momencie, gdy nastąpiło podczas przemieszczania się do miejsca lub z miejsca wykonywania obowiązków i odbywało się w sposób nieprzerwany, najkrótszą lub najwygodniejszą (ze względów komunikacyjnych) drogą.. ...

Pracownicy działający w sektorze utrzymania czystości są narażeni na pracę w warunkach, w których mogą wystąpić zdarzenia potencjalnie niebezpieczne. Pracownicy sprzątający wykonują swoje obowiązki nie tylko w biurach, ale również na halach magazynowych i produkcyjnych, a także często w pobliżu ruchliwych dróg.   ...

Call Now ButtonZadzwoń teraz