Blog

Przepisy BHP jasno regulują warunki, w jakich powinna odbywać się praca w niskich temperaturach. W większości przypadków warunki te muszą być dostosowane do jej rodzaju i trybu. W pozostałych przypadkach, gdy praca odbywa się poza budynkiem zamkniętym, przepisy określają ilość i długość przerw oraz posiłki regeneracyjne....

Jako przedsiębiorca oraz pracodawca zobowiązany jesteś do przestrzegania norm i zasad BHP i PPOŻ. Jesteś również zobowiązany do tego, aby te zasady oraz normy przedstawić swoim pracownikom. Ponadto jednym z Twoich najważniejszych zadań jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników oraz zapewnienie im środków ochrony....

Na pracodawcy niezależnie od warunków, ciąży odpowiedzialność zagwarantowania swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Sytuacja związana z kolejnymi obostrzeniami jest bardzo dynamiczna, przez co nietrudno zgubić się w gąszczu informacyjnym. ...

Na pracodawcy niezależnie od warunków, ciąży odpowiedzialność zagwarantowania swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Sytuacja związana z kolejnymi obostrzeniami jest bardzo dynamiczna, przez co nietrudno zgubić się w gąszczu informacyjnym. ...

Bezpieczne warunki pracy to podstawa, którą powinien zapewnić każdy pracodawca. Nie każdy jednak jest biegły w znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przez to nawet drobne niedopatrzenia, które nie są spowodowane złą wolą, mogą grozić karą finansową nałożoną przez urzędnika. W skrajnych wypadkach niedopatrzenia mogą prowadzić nawet do odpowiedzialności karnej. ...

Skomplikowanie przepisów BHP sprawia, że przedsiębiorcy oraz osoby odpowiedzialne za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy mają twardy orzech do zgryzienia. Z jednej strony muszą oni dbać o aktualność przestrzeganych przepisów, a z drugiej stale podnosić swoje kwalifikacje z zakresu BHP. A może warto pomyśleć o oddelegowaniu pełnej obsługi BHP fachowcom i mieć wreszcie święty spokój? ...

Skomplikowanie przepisów BHP sprawia, że przedsiębiorcy oraz osoby odpowiedzialne za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy mają twardy orzech do zgryzienia. Z jednej strony muszą oni dbać o aktualność przestrzeganych przepisów, a z drugiej stale podnosić swoje kwalifikacje z zakresu BHP. A może warto pomyśleć o oddelegowaniu pełnej obsługi BHP fachowcom i mieć wreszcie święty spokój? ...

Call Now ButtonZadzwoń teraz