Wentylacja pomieszczeń pracy
 

Wentylacja pomieszczeń, w których przebywają pracownicy

Wentylacja pomieszczeń pracy

Wentylacja pomieszczeń, w których przebywają pracownicy

 


Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie wszystkich pomieszczeń pracy w sprawnie działającą wentylację, która zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort pracowników. Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana zużytego powietrza z pomieszczenia i zastąpienie go świeżym powietrzem pozyskiwanym z zewnątrz. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są rodzaje wentylacji stosowanej w pomieszczeniach roboczych oraz w jakich sytuacjach wymagane jest zastosowanie dodatkowych specjalistycznych systemów.

W jakich pomieszczeniach obowiązkiem jest stosowanie wentylacji?

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna jest obowiązkowa w pomieszczeniach:

 – przeznaczonych na pobyt ludzi;
 – bez otwieranych okien;
 – innych, gdzie ze względów technologicznych zdrowotnych lub bezpieczeństwa niezbędna jest wymiana powietrza.

Powyższe wskazuje na to, że zastosowanie wentylacji jest obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach roboczych. Jeżeli jednak dane miejsce jest szczególnie niebezpieczne, to niezbędne jest zastosowanie dodatkowych systemów spierających wymianę powietrza.

Awaryjna wentylacja wywiewna

Stosowanie awaryjnej wentylacji wywiewnej jest obowiązkowe w przypadku pomieszczeń zagrożonych wydzielaniem się lub przenikaniem do nich szkodliwych dla zdrowia substancji, lub substancji palnych w stężeniu powodującym zagrożenie wybuchem. Ten typ wentylacji uruchamia się od wewnątrz lub z zewnątrz pomieszczenia i zapewnia on dynamiczną wymianę powietrza w celu neutralizacji zagrożenia.

Odciągi miejscowe

Kolejnym specjalistycznym rozwiązaniem są odciągi miejscowe, które współpracują z wentylacją ogólną. Te stosuje się w pomieszczeniach, w których zachodzi proces technologiczny powodujący miejscową emisję szkodliwych substancji o uciążliwym zapachu lub zbyt dużym natężeniu. Zastosowanie odciągów pozwala na spełnienie rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wentylacja naturalna – charakterystyka i podział

Znanym od lat rozwiązaniem jest wentylacja naturalna. To system o działaniu ogólnym, którego podstawą są siły naturalnie zachodzące w przyrodzie. Wymiana powietrza następuje tu na podstawie różnic gęstości powietrza wewnątrz budynku oraz na zewnątrz budynku. Standardem jest wyposażanie układu w pionowe kanały wywiewne i wówczas mamy do czynienia z wentylacją grawitacyjną. To powszechnie stosowane rozwiązanie, jednak posiada określone ograniczenia. W określonych warunkach pogodowych wentylacja grawitacyjna działa słabiej, co może nie być wystarczające na potrzeby danego pomieszczenia roboczego.

Podstawowy podział wentylacji naturalnej dzieli ją na:

– grawitacyjną;
– hybrydową;
– infiltrację;
– eksfiltrację;
– aerację;
– przewietrzanie.

Wentylacja mechaniczna – charakterystyka i podział

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na inwestycję w wentylację mechaniczną. Podstawą jej działania są dedykowane urządzenia, które wprawiają powietrze w ruch. Do zasilania tych urządzeń niezbędna jest energia elektryczna. Tym samym korzystanie z tej formy wentylacji generuje dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorcy. Jest to jednak uzasadnione, ponieważ układy tego typu działają niezależnie od warunków pogodowych i przez cały czas zachowują swoją wysoką wydajność. Dodatkowo można wyposażyć je w systemy odzysku ciepła (tzw. rekuperacja), co pozwala na zoptymalizowanie kosztów wentylacji pomieszczeń. 

Wentylacja mechaniczna dzieli się na wywiewną, nawiewną lub nawiewowo-wywiewną. Model należy dostosować bezpośrednio do specyfiki obiektu, a wybór warto skonsultować z ekspertem. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że wentylacja mechaniczna jest obowiązkowa w tych budynkach, gdzie zastosowanie modelu naturalnego nie daje gwarancji zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego w pomieszczeniu roboczym.

Wentylacja miejscowa

W określonych warunkach stosowana jest wentylacja miejscowa, której zadaniem jest punktowe usuwanie powietrza i zanieczyszczeń ze stanowiska roboczego. Do rozwiązań miejscowych należą m.in.: odciągi, ssawki, okapy i obudowy. Stosuje się je m.in. w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i innych. Specyfika prowadzonej działalności determinuje to, jaki rodzaj wentylacji należy wybrać. 

 Zadzwoń teraz