Szkolenia BHP
 

Szkolenia BHP

SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami, w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego, które odbywają się u Klienta. W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy video, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki BHP i ochrony Ppoż. Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.
team title img

Zakres szkoleń BHP:

 • Szkolenie wstępne BHP
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach administracyjno biurowych
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno technicznych
 • Szkolenie z zakresu bezpiecznego wykonywania prac na wysokości
 • Szkolenie pilarzy
 • Szkolenie obsługa traka
 • Szkolenie z zakresu usuwania azbestu
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
 • Szkolenie PPOŻ
pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Najważniejsze w ratowaniu zdrowia i życia osób poszkodowanych w różnego typu wypadkach są pierwsze cztery minuty po zdarzeniu – to tak zwane „złote” minuty. Natychmiastowa pomoc udzielona poszkodowanym, zasadniczo zwiększa ich szanse na przeżycie i minimalizuje negatywne następstwa wypadku.Każdy z NAS może być przypadkowym świadkiem wypadku! Dlatego ważnym jest, aby przypadkowy świadek niebezpiecznego zdarzenia, zanim nadejdzie profesjonalny ratunek, potrafił zareagować natychmiast i w sposób właściwy. Im więcej osób będzie potrafiło udzielić pierwszej pomocy, tym poszkodowani będą mieli większe szanse na przeżycie. Tak więc dążyć należy, aby jak najwięcej osób poznawało zasady udzielania pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc to proste, bez przyrządowe działania, wymagające jedynie podstawowej wiedzy. Szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy prowadzone są w sposób profesjonalny i kompleksowy przez doświadczonych, dyplomowanych ratowników medycznych, przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych i sprzętu szkoleniowego (manekiny, aparaty AED, kołnierze ortopedyczne, …)

W sytuacji zagrożenia życia liczy się czas! nadejścia pierwszej pomocy.

PRCL1

Korzyści

Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzę w zakresie ergonomii organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznaje najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

KFS

Szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W skład zestawu szkoleń wchodzą szkolenia na urządzenia:

–  wciągarki i wciągnik W1 i W2,

– suwnice S1 i S2,

– wózki widłowe 2Wjo i 1Wjo,

– dźwigi towarowe i osobowe D1,

– żurawie 2Z pełny zakres (stacjonarne, HDS, samochodowe),

– żurawie wieżowe 1Z pełny zakres,

– podesty ruchome P1,

– układnica magazynowa U1,

– układnica kontenerowa Ul,

– podesty wiszące P2,

– podesty masztowe P3,

– hakowy,

– kontroler jakości zawiesi.

Szkolenia z obsługi była, ale i konserwacji urządzeń na W , S, D, Z1 i P1.

Jeżeli chcesz skorzystać ze szkoleń Krajowego Funduszu Szkoleniowego zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń teraz