Dofinansowanie z ZUS

Dofinansowanie z ZUS

ZUS właśnie ogłosił konkurs, więc my ruszamy z przygotowaniami!

 

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301

 

 

Wystarczy odesłać podpisany skan umowy i działamy!

 

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r. -Jednak już teraz trzeba zacząć kompletowanie dokumentów do wniosku!

 

 

Ogłaszany corocznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konkurs “Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” umożliwia pracodawcom uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania w wysokości 300.000 zł brutto, w tym 1.000 zł na doradztwo.
Wkład własny wynosi 20%, czyli można realizować zakupy za kwotę 360 000 zł brutto.
Co najważniejsze – od pełnej kwoty zakupu możemy odliczyć 23% VAT, czyli tak naprawdę wraca do nas jeszcze 3% z 360 000 zł.
Dofinansowanie nie tyle jest darmowe, co jeszcze na nim zarabiamy  Oczywiście o ile jesteśmy VAT-owcami.
Od kilku lat pomagamy firmom uzyskać dofinansowania i zyskaliśmy pozycję absolutnego lidera w tej dziedzinie. Jako jedyni w Polsce jesteśmy polecani przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego i jak do tej pory 100% kierowanych do nas członków Izby otrzymało dofinansowanie.
Warto podkreślić, że podchodzimy do zadania kompleksowo, nie skupiając się jedynie na samym wniosku. Można powiedzieć, że prowadzimy sprawę od przysłowiowego „A do Z.”
Pamiętajcie Państwo ,że okres trwałości projektu to trzy lata i w tym okresie ZUS może zażądać kolejnych dokumentów, które my wykonujemy nieodpłatnie w ramach współpracy. Proszę mieć na uwadze, że bardzo duży procent firm z powodów formalnych nie otrzymuje drugiej transzy środków i co więcej, musi zwrócić pierwszą. Nam się to jeszcze nigdy nie zdarzyło, a wnioski piszemy wiele lat! Także jesteście Państwo w dobrych rękach!
Do rozpoczęcia współpracy z nami potrzebne będą następujące dokumenty:
 1. Umowa, formularz.
 2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu (uzyskane przed samym złożeniem gotowego wniosku).
 3. Oferty od dostawców (rekomendujemy sprawdzonych dostawców).
 4. Kwalifikowany podpis elektroniczny (informacje u księgowej lub można nabyć u p. Rafała Kobas).
 5. W przypadku filtrowentylacji potrzebne będą pomiary ostatnie i przedostatnie oraz projekt (spokojnie, skierujemy w odpowiednie ręce).
 Ile to będzie kosztowało ? ( wzory umów w załączeniu )
 1. Opcja pierwsza: 15% od pozyskanego dofinansowania – płatne jedynie od sukcesu. Jednak tylko wtedy, kiedy wartość zakupów będzie powyżej 200 tys. ( Jako, jedyni w Polsce )
 1. Opcja druga: 3,5 tys. zł + VAT po podpisaniu umowy i 9,5% od pozyskanego dofinansowania. W przypadku nieotrzymania dofinansowania wniosek składamy ponownie do skutku bez żadnych dodatkowych opłat. ( Jako, jedyni w Polsce )
Przedmiot dofinansowania.
Przedsiębiorcy pozyskują najczęściej dofinansowanie na:
 1. Klimatyzacja  – 200 tys.
 2. Oświetlenie – 60 tys.
 3. Agregat z masztem do 6 kV – 60 tys.
 4. Fotele medyczne, dentystyczne, do masażu, kosmetyczne, fryzjerskie, do balsamacji – 40 tys.
 5. Wentylacja – 200 tys.
 6. Autoklawy, urządzenia do sterylizacji – 50 tys.
 7. Zakup i instalacja środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
 8. Wozidła (o prędkości jezdnej do 6 km/h) – 40 tys.
 9. Boxy do wykopów, szalunki do wykopów (do 25 kN) oraz zabezpieczenie prac w wykopach – 60 tys.
 10. Detektory gazów, wiatromierze – 30 tys.
 11. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, filtry, filtropochłaniacze, urządzenia do odpylania na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia i elementy miejscowej wywiewnej wentylacji i filtracji powietrza ścian, kabin i komór lakierniczych, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp.)  – 300 tys.
 12. Manipulatory, chwytaki, żurawiki, suwnice, windy dekarskie, dźwigi towarowe  -25  tys.
 13. Maski z nawiewem – 300 tys.
 14. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi otworów w stropach, podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań) – 30 tys.
 15. Pomosty robocze – 30 tys.
 16. Podnośniki koszowe – 50 tys.
 17. Przyczepy leśne – 40 tys.
 18. Rusztowanie jezdne – 40 tys.
 19. Egzoszkielety pasywne. 40 tys.
 20. Wszelkie stoły (z regulowaną wysokością) – 40 tys.
 21. Szelki zabezpieczenia na wysokości.
 22. Wózki elektryczne (ograniczenie: 2T; 3,5 m unoszenia; wózek z kabiną nie podlega dofinansowaniu) – 40 tys.
 23. Zabezpieczenia maszyn, osłony, wyłączniki, doprowadzenie do minimalnych wymagań, fotokomórki, wiązki – 300 tys.
 24. Żurawik (ograniczenie 450 kg udźwigu) – 40 tys.
 25. Zabezpieczenie przed polami elektromagnetycznymi – 300 tys.
 26. Osłony i zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym – 300 tys.
 27. Ekrany i kabiny dźwiękoizolacyjne – 300 tys.
 28. Tłumiki akustyczne – 300 tys.
 29. Wibroizolatory, amortyzatory – bez ograniczenia w cenie.
 30. Osłony i ekrany przed promieniowaniem optycznym – 300 tys.
 31. Zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne – 300 tys.
 32. Zakup środków technicznych zabezpieczających przed dostępem do stref pracy pracowników, np. bariery ze stałym oznakowaniem ostrzegawczym, balustrady, itp. – 25 tys.
 33. Urządzenia do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne – 40 tys.
 34. Specjalistyczne stoły (np. tapicerskie, spawalnicze) z automatyczną regulacją wysokości blatu w zakresie co najmniej 50 cm lub automatyczną regulacją odchylenia blatu min. 30 stopni (np. hydrauliczna, elektryczna) – 40 tys.
 35. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np.: dygestoria, wyciągi, elementy hermetyzacji procesów technologicznych (z wyłączeniem kompletnych maszyn i urządzeń), urządzenia do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych (np. bezpieczne szafy, pojemniki), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, bezpieczne pojemniki – 80 tys.
 36. Wanny, sorbenty, system detekcji toksycznych gazów – 80 tys.
 37. Stroje ochronne specjalistyczne np. odzież dla pilarza – 40 tyś

 

Warunki udziału w konkursie

 

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Służymy pomocą w razie jakichkolwiek pytań!

Jak pomogliśmy uzyskać Klientom dofinansowania z ZUS – przeczytaj case study

Call Now ButtonZadzwoń teraz