RODO

RODO

Reagując na potrzeby naszych klientów, rozszerzamy nasz zakres usług. Do naszego zespołu specjalistów dołączył Pan Wojciech Wilk – Inspektor ochrony danych z wieloletnim doświadczeniem do którego klientów należy ponad 50 firm z różnych branż (w tym :Kitron Sp. z o.o., LACROIX Electronics sp. z o.o. ).
Przygotowujemy również regulaminy Pracy Zdalnej oraz KZP

Usługa kompleksowego wdrożenia procedur UE RODO w podmiocie:

 1. Audyt zgodności z UE RODO
 2. Wdrożenie procedur i dokumentacji przetwarzania danych zgodnych z UE RODO
 3. Weryfikacja klauzul, zgód, podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych
 4. Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności
 5. pracowanie umów powierzenia danych względem podmiotów, którym powierzane są dane osobowe.
 6. Weryfikacja stanu faktycznego oraz ewentualne dostosowanie do wymogów UE RODO – przechowywania, archiwizacji dokumentacji /papierowej/
 7. Weryfikacja stanu faktycznego oraz ewentualne dostosowanie do wymogów UE RODO – przechowywania, archiwizacji dokumentacji /elektronicznej/
 8. Szkolenie dla personelu (szkolenie przy wdrożeniu )
Cena usługi to przedział od 2 tyś zł do 12 tyś zł netto cena uzależniona jest od wielkości firmy, stanu dokumentacji oraz zakres prac. Ostateczną oferta cenową przedstawiamy po wstępnym audycie.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. Monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
 4. Współpraca z organem nadzorczym
 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 6. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
 7. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności 8. Przeprowadzanie szkoleń wg ustalonego harmonogramu
Cena usługi to przedział od 300 zł do 1 ,5 tyś zł netto /miesięcznie/ . Ostateczną oferta cenową przedstawiamy po wstępnym audycie.
Zadzwoń teraz