Nadzór BHP

Kompleksowy nadzór BHP

Oferujemy pełen outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711 oraz przepisem wykonawczym, który jest Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Nadzór budowlany BHP, nasze działania:

  • Sporządzamy i nadzorujemy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę projektowanego obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych
  • Nadzorujemy wprowadzanie niezbędnych zmian w Planie BIOZ, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych oraz danych przekazywanych przez wykonawców robót budowlanych
  • Koordynujemy realizację zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzięki najnowszym technologiom – Inteligentnej Platformie przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów
  • Realizujemy zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Koordynujemy niezbędne działania uniemożliwiając powstawanie zagrożeń dzięki inteligentnym sensorom i systemie wcześniejszego wykrywania zagrożeń, tym samym zapobiegamy w 100% występowaniu niebezpieczeństw.
  • Wydajemy wytyczne określając możliwość prowadzenia robót przez Najemców, regulujących transport i ruch na placu budowy.
  • Sporządzamy systematycznie z każdej przeprowadzonej inspekcji raport w formie elektronicznej wraz dokumentacją fotograficzną oraz analizą i zaleceniami BHP.
  • Wykonujemy Oceny Ryzyka Zawodowego na każde stanowisko.
  • Realizujemy pełną dokumentację powypadkową do i z pracy.
Zadzwoń teraz