Nadzór BHP

Kompleksowy nadzór BHP

Realizujemy kompleksowy outsourcing z zakresu kontroli i nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nasi specjaliści mają duże doświadczenie, a korzystanie z ich usług oznacza dla przedsiębiorstwa oszczędność czasowo-kosztową oraz możliwość powierzenia całości zadań w zakresie BHP zewnętrznemu, niezależnemu podmiotowi. 

Dbamy o aktualność planu BIOZ 

Nadzór BHP obejmuje sporządzanie i nadzorowanie Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), niezbędnych podczas realizacji projektów budowlanych. Audyt za każdym razem uwzględnia specyfikę danej inwestycji oraz warunki, towarzyszące jej realizacji. 

Specjaliści od BHP na bieżąco monitorują, czy stan prac uzasadnia wprowadzenie zmian w BIOZ, a także upewniają się, że wykonawcy i podwykonawcy partycypujący w procesie budowlanym przekazali niezbędne informacje. 

W ramach nadzoru BHP zajmujemy się również opracowywaniem wytycznych, których spełnienie przez najemców oraz osoby zarządzające ruchem i transportem jest niezbędne dla bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków. 

Radzimy sobie z największymi projektami 

Wszystkie zadania realizowane w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są koordynowane na wspólnej, cyfrowej platformie, pozwalającej na opracowanie i modyfikowanie założeń technicznych, organizacyjnych i szkoleniowych, w zależności od etapu inwestycji. 

Takie rozwiązanie gwarantuje, że wszystkie, niezbędne czynności z zakresu BHP realizowane są terminowo w oparciu o założony harmonogram. 

Zadaniem służby BHP jest przede wszystkim prewencja zagrożeń, jakie mogą pojawić się podczas wykonywania prac budowlanych, projektowych itp. Dokładamy starań, aby zminimalizować ryzyko wypadku i jak najwcześniej wykryć niebezpieczeństwo. Jest to możliwe dzięki montażowi inteligentnych sensorów, które tworzą system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. 

Współpracujemy z organami państwowymi 

Dokładamy starań, aby w toku realizacji inwestycji wszystkie czynności były prowadzone zgodnie z przepisami prawa. Kiedy zachodzi taka potrzeba, nasi specjaliści biorą udział w kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, a następnie dbają o to, aby wszystkie jej zalecenia zostały jak najszybciej wdrożone. 

Nasze działania są jawne i przejrzyste 

Na zakończenie każdego nadzoru i audytu BHP sporządzamy obszerną dokumentację fotograficzną oraz raport w postaci cyfrowej, obejmujący przeprowadzone działania BHP. Każdorazowo uzupełniamy go także o zalecenia i sugestie, które mają za zadanie zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i usprawnić realizowane procesy. 

Dbamy o bezpieczeństwo pracowników 

W ramach nadzoru BHP przygotowujemy Ocenę Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy, oceniając indywidualne ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Weryfikujemy również, czy zostały podjęte wszystkie niezbędne czynności zapobiegawcze, a w razie potrzeby przygotowujemy stosowne sugestie. 

W przypadku wystąpienia wypadku w miejscu pracy lub w drodze do (albo z) pracy, nasi specjaliści przygotują pełną dokumentację, jaka jest niezbędna, aby pracodawca mógł zrealizować wszystkie obowiązki, nałożone na niego przez przepisy prawa. 

Sprawnie realizowany nadzór BHP to gwarancja, że wszystkie procesy odbywające się w firmie, ale także funkcjonowanie struktur pracowniczych, przebiegają bezproblemowo i nie powodują niepotrzebnego ryzyka, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracowników. Te obowiązki warto powierzyć firmie zewnętrznej, posiadającej wieloletnie doświadczenie w stosowaniu procedur bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zadzwoń teraz