Suwnice - Szkolenia Gdynia/Trójmiasto
 

Suwnice – Szkolenie Gdynia

Zespół Inżynieria BHP przygotował kompleksowy program szkolenia z obsługi suwnic. To szkolenie techniczne, dzięki któremu uczestnik uzyska kwalifikacje niezbędne do obsługi suwnicy zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Kurs przeznaczony jest zarówno dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z suwnicami, jak i osób, które chcą się przekwalifikować. Zapraszamy do zapoznania się z programem naszego szkolenia.
Inżynieria BHP Szkolenia
Suwnica

Dla kogo jest to szkolenie?

Udział w szkoleniu mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby powyżej 18. roku życia. Wśród uczestników znajdują się m.in. osoby zatrudnione na stanowiskach pracy związanych z operacjami transportu pionowego z wykorzystaniem takich urządzeń UDT jak: suwnice, wciągniki, układnice magazynowe i wciągarki. Program uwzględnia również potrzeby osób, które przygotowują się do zdania państwowego egzaminu na operatora. Oferta Inżynieria BHP skierowana jest także do osób, które poszukują swojej drogi zawodowej lub myślą o przekwalifikowaniu się.

Co obejmuje program kursu i jak on wygląda?

Program szkolenia na suwnice uwzględnia wymagania związane z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Obejmuje on takie zagadnienia, jak m.in.: budowa konstrukcyjna i specyfika działania suwnic, obsługa suwnic, znajomość przepisów BHP oraz znajomość przepisów dozoru technicznego. Ponadto nasi specjaliści wzięli pod uwagę realne wymagania, przed którymi stają obecnie osoby obsługujące suwnice w ramach transportu pionowego. Szkolenie odbywa się w ramach 2-3 spotkań. Po jego ukończeniu uczestnik otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny. Dzięki temu można obsługiwać suwnice. Umiejętność ta jest pożądana nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. Osoba obsługująca suwnice może znaleźć pracę w wielu sektorach, w tym m.in. w: logistyce, stoczniach, przemyśle i firmach produkcyjnych.

Zapraszamy do zapisów 

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia z obsługi suwnic przygotowanego przez zespół Inżynieria BHP. Dbamy o to, aby każde pojedyncze szkolenie spełniało najwyższe rynkowe standardy w zakresie merytoryki i bezpieczeństwa. Zapraszamy do zapisów na najbliższe kursy z obsługi suwnic.

Zadzwoń teraz