Dofinansowanie KFS

DOFINANSOWANIA KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to program kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców umożliwiający finansowanie szkoleń ze środków Urzędu Pracy, odpowiedniego dla powiatu, w którym znajduje się przedsiębiorstwo. Dofinansowanie do kształcenia ustawicznego odbywa się na podstawie priorytetów ogłaszanych na dany rok przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Priorytety na rok 2020 są następujące:

I. Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
II. Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
III. Priorytet 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
IV. Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy;
V. Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
VI. Priorytet 6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
VII. Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

KFS logo auto 1600x800
W ramach współpracy z Nami udzielamy informacji na temat możliwości odbycia określonych szkoleń zawodowych, przygotowujemy bezpłatnie pełną dokumentację, wymaganą przez Urząd Pracy i procedujemy wniosek. Po pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków na kształcenie, realizujemy szkolenie wraz z niezbędną dokumentacją i pomagamy Państwu w rozliczeniu się z Urzędem Pracy z otrzymanego dofinansowania.
Call Now ButtonZadzwoń teraz