Zatrudnianie cudzoziemców

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

oferujemy Państwu kompleksową pomoc przy legalizacji pracy cudzoziemców na terytorium Polski. Oprócz Karty Pobytu cudzoziemiec musi również uzyskać Oświadczenie o powierzeniu pracy lub/oraz pozwolenie na pracę wydawane w Urzędzie Wojewódzkim. Powierzając Nam to zadanie macie Państwo gwarancję pomyślnego uzyskania stosownych zezwoleń oraz wsparcie organizacyjno-prawne na całym etapie składania dokumentów oraz procedowania wniosku.

 

  • Dokumentacja związana z zatrudnianiem cudzoziemców od A do Z umożliwiająca wykonywanie legalnej pracy u Polskich pracodawców.
  • Uzyskiwanie pozwolenia na pracę do 6 m-cy ( Urząd pracy), również umożliwiające ubieganie się o wydanie wizy na pracę
  • Uzyskiwanie zezwoleń na pracę w Urzędzie Wojewódzkim (do 3 lat)
  • Uzyskiwanie  zezwoleń jednolitych na pracę i pobyt (do 3 lat) + karta pobytu
Zadzwoń teraz