Usługi przeciwpożarowe

Usługi przeciwpożarowe

Troszczymy się o bezpieczeństwo innych, czujemy odpowiedzialni za solidne zabezpieczenie budynków przed zagrożeniem pożarowym. Nasze działania zmierzają w kierunku maksymalnego ograniczenia ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa i związanych z nim szkód. Tworzymy zespół wykwalifikowanych specjalistów z szeroką i wciąż aktualizowaną wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Potrafimy ją nie tylko wykorzystać w praktyce, ale też przekazać podczas szkoleń i kursów.

Nasze usługi przeciwpożarowe skoncentrowane są na kilku ważnych obszarach. Wykonujemy prace z zakresu ochrony PPOŻ na wielu płaszczyznach: 

 

– tworzymy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego 

Opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków zarówno o ogólnym, jak również konkretnym, specjalistycznym przeznaczeniu. Analizujemy potrzeby klienta oraz prawo i ryzyko zagrożenia pożarowego dla danej branży i obszaru. Oferujemy kompleksową usługę wraz z inwentaryzacją obiektu, analizą procedur ewakuacyjnych w obiekcie oraz opracowaniem i stworzeniem szczegółowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Służymy też pomocą w ramach doradztwa z zakresu wdrożenia powstałej instrukcji. 

 

– opracowujemy dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem 

Tworzymy dokument, który jest zgodny z wszelkimi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. Dotyczy ono wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które są skoncentrowane na ryzyku wystąpienia zagrożenia wybuchem w miejscu pracy. Trzeba wiedzieć, że przygotowanie takiego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Nasza usługa obejmuje analizę ryzyka pojawienia się takiego wybuchu w konkretnym miejscu pracy, pomoc w jego ograniczeniu, przygotowanie stosownego dokumentu, a w razie konieczności jego aktualizację. 

 

– dokonujemy oceny zagrożenia wybuchem 

Taką ocenę jesteśmy w stanie przeprowadzić w każdym budynku niezależnie od jego przeznaczenia. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczamy w pomieszczeniach, ale też na zewnątrz budynku strefy, w których występuje zagrożenie wybuchem. Zwracamy uwagę na czynniki, które mogą odpowiadać za zainicjowanie zapłonu. Ponadto oferujemy sporządzenie właściwego dokumentu oceny zagrożenia wybuchem. 

 

– prowadzimy szkolenia z obszaru ochrony PPOŻ 

Pragniemy dzielić się naszą szeroką, specjalistyczną i praktyczną wiedzą z innymi, aby jeszcze bardziej zwiększać bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach. Z tego powodu organizujemy szkolenia z zakresu ochrony PPOŻ. Współpracujemy z firmami, dużymi przedsiębiorstwami, fabrykami i jednostkami produkcyjnymi. Szkolimy osoby, które są wyznaczone do zwalczania pożarów, ale i organizacji ewakuacji osób znajdujących się w budynku. Zakres szkolenia zawsze dopasowujemy do specyfiki budynku, jego przeznaczenia i zakresu działalności firmy. Podczas szkoleń wykorzystujemy filmy instruktażowe i prezentacje multimedialne, prowadzimy wartościowe wykłady i organizujemy ćwiczenia praktyczne. 

 

– organizujemy ćwiczenia ewakuacyjne 

Mając świadomość, jak ważna jest szybka reakcja w obliczu zagrożenia, oferujemy naszym klientom praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne. W ten sposób przygotowujemy ich na ewentualne zagrożenie, wskazując sposób działania najbardziej w takich okolicznościach pożądany. Ponadto sprawdzamy wszelkie procedury ewakuacyjne obowiązujące w obiekcie, opracowujemy scenariusze ćwiczeń ewakuacyjnych, a także przeprowadzamy takie ćwiczenia z wykorzystaniem dymu pozoracyjnego. Następnie sporządzamy raport z przeprowadzonych ćwiczeń, w którym znajdują się cenne uwagi i zalecenia. 

Nieustannie poszerzamy naszą ofertę usług z zakresu PPOŻ. Staramy się maksymalnie dostosować do oczekiwań klientów oraz wymogów prawnych. Oprócz wyżej wskazanych usług dodatkowo przeprowadzamy audyty stanu ochrony przeciwpożarowej, opracowujemy ekspertyzy z tego zakresu, zapewniamy szczegółowy przegląd obiektu z uwzględnieniem zabezpieczeń PPOŻ, jak również określamy kompleksowo wymogi dotyczące wyposażenia obiektów w sprzęt przeciwpożarowy.

Zadzwoń teraz