Pilarz drwal - Szkolenia Gdynia/Trójmiasto
 

Pilarz drwal – Szkolenie Gdynia

Dla zainteresowanych przygotowaliśmy szkolenie pilarz drwal. Jest on przeznaczony dla osób, które chcą wykonywać czynności związane ze ścinką drzew, przerzynaniem i okrzesywaniem obalonych drzew z wykorzystaniem piły przeznaczonej do prac leśnych. Eksperci Inżynieria BHP organizują kurs zgodnie z programem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do zapisów.
Inżynieria BHP Szkolenia
Drwal

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs pilarz drwal obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne, które zostały wyszczególnione w programie zatwierdzonym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 roku. Przeznaczony jest dla osób, które chcą podjąć prace związane z pozyskiwaniem drewna pilarką, w tym na stanowisku pilarza drwala w Lasach Państwowych. Udział w kursie może wziąć każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada minimum podstawowe wykształcenie oraz brak u niej przeciwwskazań do pracy z pilarką. Wśród uczestników naszego szkolenia znajdują się zarówno pracownicy leśni, osoby przebranżawiające się, jak i osoby wchodzące na rynek pracy.

Co obejmuje szkolenie?

Szkolenie na pilarza drwala trwa 56 godzin. Uczestnicy zdobywają na nim wiedzę w zakresie przepisów BHP, technik ścinania i obalania drzew, usuwania złomów i wywrotów, przerzynki drewna, okrzesywania drzew, stosowania pilarki, budowy i eksploatacji sprzętu, narzędzi pomocniczych oraz organizacji pracy w warunkach leśnych. Kurs kończy się egzaminem. Po jego zdaniu można podjąć pracę w zakładach usług leśnych, przedsiębiorstwach ogrodniczych, przedsiębiorstwach sprzątających czy też w Lasach Państwowych. Wystawiane przez nas zaświadczenia są respektowane nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapisów

Zachęcamy do zapoznania się z programem kursu na drwala pilarza oraz do zapisania się na najbliższe wolne terminy w Inżynieria BHP. Nasi specjaliści dbają o zachowanie najwyższych standardów merytorycznych kursu oraz o zachowanie bezpieczeństwa. Razem z nami przygotujesz się do pracy przy ścinaniu drzew i obróbce drewna. Więcej informacji na ten temat otrzymasz w kontakcie z przedstawicielem Inżynieria BHP.

Zadzwoń teraz