Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Prezentujemy szeroką ofertę szkoleń BHP, skierowaną zarówno do pracowników, jak i pracodawców. Nasi specjaliści wdrażają aktualne normy bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach administracyjnych oraz tych wymagających wykorzystania specjalistycznego sprzętu lub regularnego wykonywania pracy fizycznej. 

Szkolenia wstępne 

Tego typu szkolenia zawsze składają się z dwóch etapów – instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. 

Pierwsza część ma za zadanie przekazać pracownikowi podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje ona nie tylko omówienie norm wynikających z kodeksu pracy i najważniejszych aktów wykonawczych, ale również zasad, które są indywidualnie ustalone dla każdego zakładu i uwzględniają jego specyfikę. 

Z kolei podczas instruktażu stanowiskowego pracownik zaznajamia się z czynnikami ryzyka panującymi w zakładzie pracy, sposobami radzenia sobie z podstawowymi zagrożeniami i zasadami bezpiecznego wykonywania obowiązków. 

Szkolenia okresowe 

Celem szkolenia okresowego jest usystematyzowanie wiedzy pracownika z zakresu BHP oraz uświadomienie mu zmian w przepisach. 

Spotkania prowadzone są regularnie, choć odstęp pomiędzy kolejnymi seminariami może być różny, w zależności od stanowiska, jakiego dotyczą. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej zwiększa bezpieczeństwo pracowników w sytuacji kryzysowej. Takie szkolenie musi odbyć każda nowo zatrudniona osoba. 

Podstawowy zakres informacji obejmuje przebieg dróg pożarowych i prawidłowe korzystanie z nich, a także naukę wykorzystywania instalacji przeciwpożarowych. 

Przepisy nie narzucają sztywnych ram szkolenia PPOŻ., dlatego każdorazowo dopasowujemy szczegółową treść do konkretnego stanowiska pracy. 

Pierwsza pomoc 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej obejmuje identyfikację najczęściej występujących urazów, protokół bezpiecznego postępowania z poszkodowanym, a także praktykę z popularnym sprzętem medycznym. 

Podczas naszych szkoleń uczymy pracowników, jak radzić sobie z opatrunkami, temblakami i kołnierzami ortopedycznymi oraz defibrylatorem AED. 

Szkolenia wysokościowe 

Pracownicy firm sprzątających, dekarze, kominiarze i przedstawiciele wielu innych zawodów na co dzień pracują wysoko nad ziemią. Specjalnie dla takich osób prowadzimy szkolenia wysokościowe. 

Obejmują one szczegółowe omówienie i prezentację środków ochrony indywidualnej, a także przedstawienie punktów asekuracyjnych i stanowisk z uwzględnieniem specyfiki danego miejsca pracy. 

Szkolenia pilarzy 

Adresowane są do ogrodników, drwali i pracowników firm sprzątających. Obejmują naukę korzystania ze sprzętu i narzędzi do pozyskiwania drzew, technikę ścinki i obalania. Podczas zajęć, kursanci zdobędą wiedzę z zakresu przerzynki kłód i dłużyc oraz okrzesywania ściętych drzew. 

Szkolenia z obsługi traka 

Podczas spotkań przekazujemy wiedzę na temat budowy, obsługi i konserwacji traka, a także uczymy poprawnego i korzystania z maszyny. Zwracamy uwagę na często popełniane błędy podczas pracy i uczymy, jak ich unikać. 

Szkolenie z usuwania azbestu 

Przeznaczone dla osób lub firm zajmujących się regularnie usuwaniem azbestu. Obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty postępowania z tym szkodliwym surowcem, omówienie sposobów jego składowania, utylizacji i radzenia sobie z pyłem azbestowym. 

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę szkoleń? 

Na zajęciach przekazujemy aktualną wiedzę z zakresu przepisów regulujących BHP, popartą analizą. Szkolenia prowadzone są wyłącznie przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i obszerną praktykę przypadków oraz szkoleniami praktycznymi. Wiemy, z jakimi problemami borykają się nasi klienci i potrafimy im pomóc. 

Zadzwoń teraz