Dbaj o zdrowie przy biurku. cz. 1
 

Dbaj o zdrowie przy biurku – organizacja stanowiska pracy cz.1

Praca za biurkiem 1

Dbaj o zdrowie przy biurku – organizacja stanowiska pracy cz.1


Na wielu stanowiskach podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Każdy pracownik powinien zadbać o swoje zdrowie i prawidłowe ułożenie ciała podczas pracy przy biurku. Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji stanowiska pracy z komputerem znajdują się w przepisach. O spełnienie wymogów powinien zadbać każdy pracodawca, który ma na względzie zdrowie swojego pracownika oraz jego codzienną efektywność. Sprawdź, jak powinna wyglądać prawidłowa organizacja stanowiska pracy z komputerem.

Przepisy regulujące organizację stanowiska pracy przy komputerze

Obecnie w Polsce jest wiele przepisów uzupełniających się w obszarze organizacji stanowiska pracy. Podstawę stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, które weszło w życie 1 grudnia 1998 roku. Oczywiście od tego czasu realia pracy mocno się zmieniły, na co wpływ ma m.in. rozwój technologii. W związku z tym w ostatnich latach pojawiło się wiele poprawek, aktualizacji i rozszerzeń tego Rozporządzenia.

Czynniki szkodliwe podczas pracy

 

Podczas pracy przy komputerze pracownik może być narażony na różnego rodzaju szkodliwe czynniki. Wśród nich znajdują się m.in.:

 

 • promieniowanie elektromagnetyczne indukowane przez napięcia i prądu o różnych pasmach częstotliwości;
 • promieniowanie ultrafioletowe;
 • promieniowanie jonizacyjne;
 • pole elektrostatyczne rzędu do 100 V/m, które występuje w odległości ok. 50 centymetrów od ekranu monitora.

 

W określonych przypadkach długotrwałe narażenie na te czynniki może powodować problemy zdrowotne. Powyższe czynniki szkodliwe występują przede wszystkim przy monitorach starszej generacji. W nowoczesnych rozwiązaniach zostały one w istotny sposób wyeliminowane. 

Czynniki uciążliwe podczas pracy

Przy komputerze mogą występować różne czynniki uciążliwe, które w dłuższej perspektywie powodują dyskomfort pracy, spadek jej jakości i efektywności, a także inne problemy natury zdrowotnej. Do tego typu czynników zaliczane są m.in.:

 • niewłaściwa i wymuszana pozycja przy pracy;
 • migotanie obrazu na ekranie;
 • niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy (np. uciążliwe promienie słoneczne padające wprost na monitor);
 • hałas w biurze;
 • niewłaściwy mikroklimat w pomieszczeniu pracowniczym;
 • nieprawidłowe rozmieszczenie stanowisk komputerowych względem siebie;
 • wykonywanie pracy w warunkach podwyższonego stresu;
 • nieergonomiczne stanowisko (w tym: źle dobrane fotel i biurko, niewłaściwe rozmieszczenie elementów zestawu komputerowego, brak podnóżka itp.). 

 

Obowiązkiem pracodawcy i pracownika jest w miarę możliwości wyeliminowanie wszystkich czynników uciążliwych. Wpływa to korzystnie na zdrowie i jakość pracy pracownika.

Jak rozmieścić elementy stanowiska pracy?

Zanim zdecydujesz się na zakup sprzętu komputerowego, to dokładanie rozplanuj jego rozmieszczenie w biurze. Pod uwagę należy wziąć m.in.: liczbę komputerów na dane pomieszczenie, ustanowienie stanowisk względem siebie i oświetlenia czy też charakter wykonywanej pracy. Tylko w ten sposób można zadbać o prawidłową organizację stanowiska. Dla przykładu ekran monitora powinien znajdować się poprzecznie względem okien i minimum metr od nich. Każdy pracownik powinien mieć swobodny dostęp do swojego stanowiska oraz dostateczną przestrzeń na elementy zestawu komputerowego i dodatkowe akcesoria. Odległość pomiędzy dwoma monitorami w biurze nie może być mniejsza nić 60 centymetrów. Między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora musi być minimum 80 centymetrów.

 

Jakie siedzisko do biura?

Niezwykle ważnym elementem wyposażenia stanowiska jest siedzisko. Powinno być przede wszystkim stabilne i odpowiednio dopasowane do potrzeb użytkownika. Wszystko zgodnie z podstawową ergonomią pracy. Dzięki temu pracownik będzie mógł zachować prawidłową pozycję w pracy i nawet po wielu godzinach wyjdzie z niej w dobrej formie i bez bólu pleców. Optymalnie, jeżeli wybrany fotel posiada regulację:

 

 • wysokości siedziska;
 • kąta nachylenia oparcia;
 • wysokości podłokietników. 

 

Ponadto warto zadbać o to, aby fotel znajdował się na podporze z kółkami jezdnymi i pozwalał na wykonanie obroty wokół osi pionowej o 360°. Jeżeli wymaga tego sytuacja, to stanowisko należy wyposażyć w podnóżek, który ułatwi pracownikowi utrzymanie płaskiego i spoczynkowego ustawienia stóp. 

 

Wkrótce opublikujemy kontynuację artykułu dotyczącego prawidłowej organizacji stanowiska pracy z komputerem, bo to szeroki zakres wiedzy, który można dobrze zastosować w praktyce,  w trakcie pracy.

 

 

 Zadzwoń teraz