Podstawowe wymagania BHP przy pracach spawalniczych
 

Podstawowe wymagania BHP przy pracach spawalniczych

Prace Spawalnicze

Podstawowe wymagania BHP przy pracach spawalniczych


Prace spawalnicze wymagają odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz pod względem narzędzi, z których korzystamy. W ich trakcie należy zachować najwyższe standardy i wypełnić wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są podstawowe przepisy BHP dotyczące spawania oraz dlaczego tak ważne jest ich przestrzeganie.

 

Dlaczego podczas spawania należy być bardzo uważnym?

 

Prace spawalnicze wymagają spełnienia określonych wymagań. Należy zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz ostrożność. Jest to związane z tym, że spawanie odbywa się w warunkach wysokiej temperatury oraz w trudnym środowisku. Jakiekolwiek odstępstwa od BHP mogą skończyć się poważnym wypadkiem i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia spawacza.

 

Prace spawalnicze – podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Poniżej przedstawiamy podstawowe wymagania BHP dotyczące prac spawalniczych. Za ich spełnienie odpowiada pracodawca, który przygotowuje stanowisko spawalnicze, a następnie nadzoruje przebieg prac. Do podstawowych wymagań należą:

 

 • wyposażenie w stanowiska w stół spawalniczy i (lub) inne odpowiednie oprzyrządowanie, dzięki któremu można bezpiecznie przeprowadzić proces spawania; 
 • na stanowisku spawalniczym oraz w spawalni nie można przechowywać materiałów łatwopalnych;
 • na stałym stanowisku spawalniczym wszystkie przedmioty o masie powyżej 25 kilogramów lub o dużych wymiarach muszą być transportowane pionowo, lub poziomo za pomocą urządzeń;
 • stanowisko z palnikami gazowymi powinno być wyposażone w: naczynie z wodą (do awaryjnego lub okresowego schładzania palnika) oraz w osprzęt pozwalający na bezpieczne zawieszenie lub odłożenie palnika;
 • rozmieszczenie wyposażenia stanowiska oraz obrabianych przedmiotów musi umożliwiać szybką ewakuację spawacza;
 • przy pracach spawalniczych powodujących rozpryski iskier, cząstek stałych lub żużla, należy zabezpieczyć stanowisko przed ryzykiem wystąpienia pożaru;
 • podczas pracy niedopuszczalne jest zawieszanie węży i przewodów spawalniczych na kolanach lub ramionach czy też prowadzenie ich przy ciele;
 • zasilanie stanowiska spawalniczego w gazy musi następować z urządzeń posiadających atesty (np.: butle, baterie, wiązki butli, generatory gazu, przenośne wytwornice acetylenu, rurociągi gazowe);
 • w spawalni z liczbą stanowisk równą 10 lub mniejszą, możliwe jest wyposażenie stanowiska w butle niezbędne do prowadzenia procesu spawania oraz w jedną zapasową butlę dla każdego rodzaju wykorzystywanego gazu;
 • wspomniane butle zapasowe należy przechowywać w wyodrębnionych pomieszczeniach;
 • w spawalni z liczbą stanowisk powyżej 10 niezbędne jest zasilanie ich za pomocą instalacji centralnego zasilania;
 • w zasilaniu urządzenia spawalniczego gazem pobieranym ze źródła, gdy ciśnienie gazu jest zmienne, stosuje się reduktor ciśnienia.

 

Zadbaj o spełnienie wskazanych wymagań

 

Każdy pracodawca powinien dokładnie zapoznać się z powyższymi wymaganiami, a następnie zadbać o ich spełnienie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą od BHP, takimi jak nasza firma Inżynieria BHP.

 

 Zadzwoń teraz