Blog

Od 1 stycznia 2022 roku w przypadku zdiagnozowania u pracownika wypalenia zawodowego, będzie mógł on skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, co związane jest z decyzją Światowej Organizacji Zdrowia, która wpisała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych....

Pożar jest zjawiskiem nagłym i nieprzewidzianym, który powstaje na skutek zaprószenia ognia. Może to być skutkiem zwarcia, celowego podpalenia lub innej przyczyny rozprzestrzenienia się płomieni. Zaobserwowanie zdarzenia, jakim jest pożar, zobowiązuje do niezwłocznego podjęcia działań, które mają na celu ochronę zdrowia i życia, poinformowanie odpowiednich służb i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Nie wiesz, jak działać w przypadku wystąpienia zjawiska, jakim jest pożar? Zapoznaj się z poniższymi zasadami....

Przepisy BHP jasno regulują warunki, w jakich powinna odbywać się praca w niskich temperaturach. W większości przypadków warunki te muszą być dostosowane do jej rodzaju i trybu. W pozostałych przypadkach, gdy praca odbywa się poza budynkiem zamkniętym, przepisy określają ilość i długość przerw oraz posiłki regeneracyjne....

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy zdarzają się bardzo często. Najczęściej są to zdarzenia komunikacyjne. Przepisy mówią, że zdarzenie takie może być sklasyfikowane jako wypadek w momencie, gdy nastąpiło podczas przemieszczania się do miejsca lub z miejsca wykonywania obowiązków i odbywało się w sposób nieprzerwany, najkrótszą lub najwygodniejszą (ze względów komunikacyjnych) drogą.. ...

Pracownicy działający w sektorze utrzymania czystości są narażeni na pracę w warunkach, w których mogą wystąpić zdarzenia potencjalnie niebezpieczne. Pracownicy sprzątający wykonują swoje obowiązki nie tylko w biurach, ale również na halach magazynowych i produkcyjnych, a także często w pobliżu ruchliwych dróg.   ...

Praca w branży BHP to odpowiedzialny zawód wymagający od potencjalnego kandydata spełnienia kilku warunków. Gdy jednak uda Ci się już osiągnąć cel i rozpocząć karierę, to zawód ten okazuje się ciekawą pracą, w której spotkasz różnorodne zadania. Dowiedz się o najważniejszych kwestiach związanych z pracą specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. ...

Call Now ButtonZadzwoń teraz