Profilaktyczne badania lekarskie w BHP – BHP Gdynia
 

Profilaktyczne badania lekarskie w BHP

Badania profilaktyczne

Profilaktyczne badania lekarskie w BHP

Zgodnie z przepisami BHP profilaktyczne badania lekarskie pełnią bardzo ważną funkcję w kontekście zatrudniania pracowników. Są obowiązkowe, a szczegóły dotyczące sposobu i zakresu ich przeprowadzania znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Zgodnie z nim profilaktyczne badania lekarskie dzieli się na wstępne, okresowe i kontrolne. Sprawdź, czym się różnią oraz dlaczego ich wykonywanie jest tak istotne.

Dlaczego przeprowadzenie badań profilaktycznych jest tak ważne?

Każdy z pracowników narażony jest na szkodliwe dla swojego organizmu oraz psychiki czynniki, które występują w pracy. Wbrew pozorom zmiany chorobowe dotyczą nie tylko osób, które na co dzień wykonują obowiązki służbowe w trudnych warunkach. Im szybciej wykryje się niepokojące symptomy, tym szybciej można wdrożyć środki profilaktyczne lub leczenie. Wszystko po to, aby poprawić stan zdrowia pracownika lub nawet sprawić, że postawi na inny rodzaj zatrudnienia. Zaniechanie lub nieodpowiednie przeprowadzenie badań profilaktycznych grozi konsekwencjami prawnymi dla pracodawcy, jak i może wpływać na pogorszenie stanu zdrowia i wydajności pracy pracownika. Badania mają na celu określenie zdolności pracownika do wykonywania obowiązków służbowych na danym stanowisku.

Dokument będący podstawą prawną obowiązku wykonywania badań

Podstawą prawną w zakresie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Weszło ono w życie 30 maja 1996 roku i od tego czasu wprowadzono do niego niezbędne zmiany zgodnie ze zmieniającymi się standardami zatrudnienia i potrzebami rynku. 

Podstawowy podział profilaktycznych badań lekarskich

Ze względu na ich charakter oraz częstotliwość, profilaktyczne badania lekarskie dzieli się na: 

  • wstępne;
  • okresowe;
  • kontrolne. 

Poniżej w kilku zdaniach opisano każde z nich.

Badania wstępne

Obowiązek wykonania profilaktycznych wstępnych badań lekarskich obejmuje osoby przyjmowane do pracy, pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowisko oraz innych pracowników przenoszonych na inne stanowisko, o ile zmieniają się ich warunki pracy. Badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy, który następnie ma obowiązek przechowywania orzeczenia lekarskiego zgodnie z wymogami prawnymi. Wszystko po to, aby przedłożyć je w przypadku ewentualnej kontroli.

Badań wstępnych nie muszę wykonywać:

  • osoby ponownie przyjmowane do pracy w tej samej firmie na to samo stanowisko lub na stanowisko z takimi samymi warunkami pracy, jeżeli nie minęło więcej niż 30 dni od ustania stosunku pracy;
  • osoby zmieniające prace, jeżeli nową umowę podpisują w czasie krótszym niż 30 dni od ustania stosunku pracy z poprzednim pracodawcą i stanowisko oraz zakres ich obowiązków będą zbieżne z poprzednim zatrudnieniem.

Badania okresowe

Badania okresowe wykonuje się z różną częstotliwością, która ustalana jest bezpośrednio przez lekarza medycyny pracy. Zależy to m.in. od indywidualnych predyspozycji zdrowotnych pacjenta, a także od specyfiki wykonywanego zawodu. Ten rodzaj badań również przeprowadzany jest na kosz pracodawcy. Badania mają określić zdolność pracownika do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Dotyczy to przede wszystkim zawodów, w których ma się kontakt ze szkodliwymi substancjami lub wykonuje się je w bardzo trudnych warunkach. Jeżeli na stanowisku pracy występuje hałas to pracownik także powinien zostać skierowany na dwa rodzaje badań – badanie wstępne i badanie okresowe.

Badania kontrolne

Ten rodzaj badań muszą wykonać pracownicy, którzy nie byli zdolni do wykonywania pracy przez okres dłuższy niż 30 dni. Również przeprowadzane się na koszt pracodawcy. Ich zadaniem jest określenie zdolności pracownika do wykonywania obowiązków służbowych po dłuższej nieobecności związanej z problemami zdrowotnymi. Problemy te nie muszą bezpośrednio wynikać ze specyfiki wykonywanego zawodu. 

Wszystkie badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydawanego przez pracodawcę. Zgodnie z przepisami BHP celem każdego badania profilaktycznego jest określenie, czy w danym przypadku występują jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.Zadzwoń teraz