Podstawowe zagrożenia w trakcie użytkowania maszyn w zakładzie pracy – BHP Gdynia
 

Podstawowe zagrożenia w trakcie użytkowania maszyn w zakładzie pracy

Zagrożenia maszyny BHP

Podstawowe zagrożenia w trakcie użytkowania maszyn w zakładzie pracy

Użytkowanie maszyn w zakładzie pracy wpływa bezpośrednio na zwiększenie jej efektywności oraz optymalizację kosztów. Poza korzyściami, warto zwrócić uwagę również na ryzyko, które wiąże się z obsługą maszyn. Poznaj podstawowe zagrożenia, które pojawiają się wówczas w zakładzie pracy.

Jakie wymogi muszą spełniać maszyny w zakładzie pracy?

Obecnie maszyny przeznaczone do użytku w zakładzie pracy muszą spełniać szereg rygorystycznych wytycznych. Przede wszystkim ich konstrukcja i budowa muszą zapewnić operatorowi bezpieczną obsługę, a także higieniczne warunki pracy. Jest to warunkowane przepisami BHP, a także normami Urzędu Dozoru Technicznego w Polsce. Obowiązuje kategoryczny zakaz użytkowania w zakładzie pracy maszyn, które nie są zgodne z przepisami i nie posiadają dedykowanej certyfikacji. Wszystko dlatego, że tego rodzaju sprzęt może stanowić zwiększone zagrożenie dla ich operatora.

Zagrożenia mechaniczne związane z użytkowaniem maszyn

W zakładzie pracy bezwzględnie należy przestrzegać zasad BHP. Dotyczy to także operatorów maszyn specjalistycznych. Operator narażony jest na zagrożenia mechaniczne, które powodowane jest czynnikami fizycznymi. Mogą one prowadzić do urazów, a w skrajnych przypadkach mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia osoby obsługującej maszynę. Podstawowe zagrożenia mechaniczne to:

 • wplątanie;
 • wciągnięcie;
 • pochwycenie;
 • zgniecenie (zmiażdżenie);
 • skaleczenie;
 • przekłucie;
 • przebicie;
 • obtarcie;
 • starcie;
 • cięcie;
 • odcięcie;
 • ścięcie;
 • uderzenie mechaniczne;
 • wytrysk cieczy.

Zagrożenie może być powodowane przez określone części maszyn, jeżeli te pracują wadliwie. Ponadto zwiększone ryzyko urazów powstaje w wyniku nieprawidłowej obsługi maszyny, braku przestrzegania zasad BHP. Właśnie dlatego należy prowadzić regularny przegląd i serwis maszyn użytkowanych w zakładzie pracy. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko wypadków. Ponadto każdy pracownik powinien przejść profesjonalne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku i z danym sprzętem.

Inne rodzaje zagrożeń

Operatorzy maszyn narażeni są także na inne zagrożenia niż mechaniczne. Wśród nich znajdują się:

 • kontakt z niebezpieczną substancją chemiczną;
 • porażenie prądem elektrycznym;
 • nadmierny hałas i uszkodzenie słuchu;
 • drgania mechaniczne;
 • promieniowanie;
 • szkodliwe wstrząsy.

Właśnie dlatego na wybranych stanowiskach niezbędne są stroje zabezpieczające pracownika, czy też dedykowane okulary i słuchawki. Te ostatnie niwelują hałasy i zmniejszają ryzyko czasowego lub trwałego uszkodzenia słuchu.

Na co jeszcze warto zwracać uwagę?

Za występowanie zagrożenia podczas użytkowania maszyn w zakładzie pracy odpowiadają także inne elementy i sytuacje. Wśród nich wymienia się:

 • ruchome elementy maszyn;
 • ostre i wystające elementy budowy maszyn;
 • spadające elementy w trakcie obróbki;
 • śliskie i nierówne powierzchnie;
 • powierzchnie nagrzane do wysokiej temperatury;
 • usterki układu hydraulicznego i wytrysk cieczy;
 • ograniczone dojście do maszyny w przestrzeni roboczej.

Jeżeli chcesz zadbać o wysoki poziom bezpieczeństwa w swoim zakładzie pracy, to warto skonsultować się ze specjalistami od BHP. Tylko w ten sposób można zwiększyć wydajność codziennej pracy i zmniejszyć realne zagrożenie. Jakikolwiek wypadek na stanowisku stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, a także prowadzi do poważnych strat wizerunkowych i finansowych pracodawcy. Warto temu zapobiec i bezwzględnie stosować się do przepisów BHP.Zadzwoń teraz