Jaki jest czas pracy osoby niepełnosprawnej?
 

Jaki jest czas pracy osoby niepełnosprawnej?

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Jaki jest czas pracy osoby niepełnosprawnej?

Podmiot zatrudniający osoby niepełnosprawne powinien spełnić szereg formalności oraz zapewnić właściwe warunki pracy, ale może liczyć także na korzyści, jakie zatrudnienie takiego pracownika za sobą niesie. W tym kontekście ważny jest czas pracy, który został bezpośrednio określony w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku. Sprawdź, ile on wynosi i od czego jest zależy.

Standardowy czas pracy osoby niepełnosprawnej

Standardowy wymiar czasu pracy osoby z orzeczeniem niepełnosprawności wynosi nie więcej niż 8 godzin na dobę i nie więcej niż łącznie 40 godzin tygodniowo. Informacje na ten temat znajdują się w art. 15 wspominanej wcześniej ustawy. Jednocześnie osoby te nie mogą wykonywać obowiązków służbowych w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Wymóg ten należy stosować bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności oraz niezależnie od zgody obu stron stosunku pracy.

Czas pracy osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Nieco inny wymiar pracy obowiązuje w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wówczas czas ten nie może przekraczać  7 godzin na dobę oraz łącznie 35 godzin w skali całego tygodnia. Zapisano to w art. 15 ust 2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wyjątki od standardowego wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej

W polskim prawie uwzględniono dwa podstawowe wyjątki, w których nie obowiązują zakaz pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych oraz skrócony czas pracy osoby niepełnosprawnej. Jest to bezpośrednio regulowane przez zapisy art. 16 ww. ustawy. Wyjątki odnoszą się do:

  • osób zatrudnionych przy pilnowaniu (tj. monitorujących lub pilnujących mienia);
  • osób niepełnosprawnych, u których lekarz prowadzący wyrazi zgodę na wydłużony czas pracy lub wykonywanie obowiązków służbowych w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
  •  

Jeżeli masz więcej pytań i chcesz zadbać o BHP w Twojej firmie zapraszamy do kontaktu oraz śledzenia naszego bloga firmowego i fanpage na Facebooku!

 

 Zadzwoń teraz