BHP podczas robót rozbiórkowych
 

Dofinansowanie z ZUS

Dofinansowanie ZUS, dlaczego warto

Dofinansowanie z ZUS

Eksperci Inżynierii BHP specjalizują się także we wspieraniu pracodawców w pozyskiwaniu dofinansowania z ZUS na poprawę standardów BHP w firmie lub organizacji. Otrzymane środki bezzwrotne można wykorzystać na szereg inwestycji związanych z poprawą szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi czy zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Dowiedz się, na czym to polega i sprawdź, dlaczego warto skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania z ZUS.

Dofinansowanie na poprawę warunków pracy

Firmy działające na polskim rynku i płacące składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z ZUS na poprawę warunków pracy. W tym, 2023 roku to nawet do 300 tysięcy złotych dotacji na zakup różnego rodzaju urządzeń, a także modyfikację dotychczasowych stanowisk pracy. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, a także zminimalizować ryzyko ewentualnych wypadków lub niekorzystnych konsekwencji pracy w trudnych warunkach.

Bezzwrotny charakter wsparcia

Dużym atutem tego dofinansowania jest jego bezzwrotny charakter. Oznacza to, że po otrzymaniu środków i spełnieniu określonych wymogów, beneficjent programu nie musi zwracać pieniędzy do ZUS. To sprawia, że jeszcze więcej podmiotów decyduje się na wdrożenie zmian poprawiających BHP w firmie, na które nie zdecydowaliby się bez zewnętrznego wsparcia.

Przykładowe inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na stanowisku pracy

Środki z dofinansowania na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pracy przeznaczane są m.in. na:

 

 • klimatyzacje;
 • oświetlenie;
 • fotele medyczne, dentystyczne, do masażu, kosmetyczne, fryzjerskie, do balsamacji;
 • wentylacje;
 • autoklawy, urządzenia do sterylizacji;
 • zakupy i instalacje środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
 • wozidła (o prędkości jezdnej do 6 km/h);
 • boxy do wykopów, szalunki do wykopów (do 25 kN) oraz zabezpieczenie prac w wykopach;
 • detektory gazów, wiatromierze;
 • manipulatory, chwytaki, żurawiki, suwnice, windy dekarskie, dźwigi towarowe;
 • maski z nawiewem;
 • pomosty robocze;
 • przyczepy leśne;
 • rusztowanie jezdne;
 • stroje ochronne specjalistyczne np. odzież dla pilarza;
 • i inne.

 

To tylko wybrane przykłady inwestycji, które uznaje się za działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Oczywiście potrzeby w tym zakresie mogą być bardzo różne i zależy to m.in. od specyfiki prowadzonej działalności. Każdorazowo zakres wsparcia finansowego i przeznaczenie środków z dofinansowania dostosowuje się do indywidualnych potrzeb beneficjenta programu dofinansowania z ZUS na BHP.

Dlaczego warto z tego skorzystać?

Istnieje przynajmniej kilka powodów, dla których warto ubiegać się o dofinansowanie z ZUS na BHP. Przede wszystkim w ten sposób można przeprowadzić kluczowe inwestycje w firmie bez potrzeby wydatkowania własnych środków. Ponadto odpowiednio wykorzystane środki na poprawę standardów BHP w firmie sprawiają, że dany podmiot buduje pozycję firmy troszczącej się o potrzeby i bezpieczeństwo pracowników. Przekłada się to na efektywność prowadzonego biznesu, a także minimalizuje ryzyko wypadków. To niezwykle ważne z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników to jeden z priorytetów pracodawcy, a określone prawa pracownicze regulowane są przed przepisy Kodeksu pracy.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy wypełnić wniosek zgodnie z wytycznymi programu „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” realizowanego przez ZUS. Należy przy tym spełnić określone wymogi formalne oraz zachować terminy podane w ofercie konkursowej. Zespół Inżynieria BHP wspiera przedsiębiorców w przygotowaniu, a następnie w przeprocesowaniu wniosku. Wszystko po to, aby zwiększyć szansę na pozyskanie środków i poprawić BHP w firmie. Na naszej stronie internetowej są dostępne dodatkowe informację oraz potrzebne dokumenty https://inzynieriabhp.pl/oferta/zus/.

 

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą! Zapraszamy do kontaktu, aby zapoznać się z możliwościami skorzystania z dofinansowania ZUS dla Ciebie. Do każdego przypadku podchodzimy w sposób indywidualny, ponieważ zależy nam na dobrym zrozumieniu Twoich potrzeb i sytuacji biznesowej.

 

 

 Zadzwoń teraz