Blog

Urazy mogą zdarzyć się w każdym miejscu, także w pracy. W takiej sytuacji kluczowa jest apteczka pierwszej pomocy. Przydaje się ona przy różnego rodzaju zdarzeniach. Co jednak musi znaleźć się w takiej apteczce? Ile apteczek powinno znajdować się w zakładzie pracy?...

Zgodnie z przepisami prawa pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze, a pracownicy wykorzystywać przydzielone im środki do danych procesów pracy. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku prac, w czasie których odzież własna pracownika może ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu....

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy nie niższą niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Wynika to z § 30 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy....

Praca na wysokości jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zadań, jakie mogą spotkać pracownika. Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu tych obowiązków, to także ogromne wyzwanie dla pracodawcy. Poznaj najważniejsze informacje, które pozwolą uniknąć błędów i zadbać o bezpieczeństwo pracowników. ...

Zawód spawacza zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem szkodliwości i uciążliwości. Procesy spawania wiążą się z obecnością wielu czynników, które stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia osób wykonujących zawód spawacza i dodatkowo niebezpiecznych dla otoczenia...

Praca przed komputerem wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami ukierunkowanymi na układ mięśniowo-szkieletowy, dlatego stanowisko takie powinno być wyposażone zgodnie z zasadami ergonomii i dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika. ...

Zleceniobiorca zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, również może ulec wypadkowi przy pracy. ...

Call Now ButtonZadzwoń teraz