Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?
 

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – przygotowanie

Kontrola z PIP

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – przygotowanie


Kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy to coś, co stresuje wielu pracodawców. Jeżeli jednak rzetelnie prowadzisz dokumentację, przestrzegasz przepisów i odpowiednio przygotuje się do wizyty inspektora, to cały proces przebiegnie sprawnie. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy oraz jak przygotować się do kontroli, aby zaoszczędzić sobie czasu i niepotrzebnych nerwów.

 

Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy to polski organ nadzory i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących m.in. zatrudnienia i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z przyjętym prawem PIP może przeprowadzać kontrolę u wszystkich pracodawców oraz u przedsiębiorców, na rzecz których prace wykonywane są przez inne osoby fizyczne. W zależności od sytuacji, kontrola może być przeprowadzana w: siedzibie podmiotu kontrolowanego, jego oddziałach lub filiach oraz w miejscu przechowywania dokumentacji kadrowej i finansowej.

 

Co sprawdza inspektor pracy?

Zakres uprawnień inspektora pracy w zakresie kontroli jest szeroki. Tak naprawdę może sprawdzić wszystkie aspekty, które dotyczą sytuacji prawnej pracownika. Przede wszystkim weryfikuje się kwestie dotyczące BHP na stanowisku, dokumentację pracowniczą, czas pracy, przestrzeganie prawa do urlopów wypoczynkowych legalność zatrudnienia, zgodność wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Jeżeli wcześniej miała miejsce kontrola PIP, to jednym z priorytetów inspektora jest sprawdzenie, czy wydane wcześniej decyzje nakazowe i wnioski wystąpienia zostały zrealizowane. W związku z tym po otrzymaniu wyników i ewentualnych środków nadzorczych, należy wprowadzić je zgodnie z terminami przewidzianymi w dokumentacji. 

 

Jak przygotować się do kontroli?

Tak naprawdę kluczem jest regularne i rzetelne prowadzenie dokumentacji pracowniczej i finansowej, a także przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nie każda kontrola PIP musi być zapowiedziana wcześniej. Obecne uprawnienia pozwalają inspektorom na przeprowadzenie kontroli o każde porze dnia i nocy. Często zdarza się jednak, że pracodawca otrzymuje wcześniej informację o planowanej wizycie inspektora. Informacja może być przekazana drogą telefoniczną, mailową lub pisemną.

W związku z tym w ramach przygotowań, należy przejrzeć dokumentację i sprawdzić, czy jest kompletna i prawidłowo prowadzona. Ponadto należy ją uporządkować, aby ułatwić pracę inspektorowi i zminimalizować ryzyko ewentualnych błędów. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na porządek w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca oraz w sanitariatach i pomieszczeniach wspólnych. Jest to związane z tym, że inspektor przeprowadza lustracje tych pomieszczeń w celu wyeliminowania nieprawidłowości. Oczywiście rekomendujemy regularne dbanie o porządek, co korzystnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo pracy.

 

Co musisz zapewnić w trakcie kontroli?


Jako podmiot poddawany kontroli musisz zapewnić inspektorowi odpowiednie warunki do jej przeprowadzenia oraz środki, które są do tego niezbędne. W szczególności obejmuje to:

– dokumentacje i materiały żądane przez inspektora;
– urządzenia techniczne oraz (jeżeli to możliwe) osobne pomieszczenie dla inspektora;
– terminowe udzielenie ustnych lub pisemnych informacji w ramach przeprowadzanej kontroli i nią objętych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z inspektorem PIP, aby jeszcze lepiej przygotować się do kontroli.

 

Warto znać swoje prawa i obowiązki

Jako pracodawca lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą zapoznaj się dokładnie z przepisami Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i poznaj swoje prawa i obowiązki, a także uprawnienia inspektora pracy, które przysługują mu w trakcie kontroli. Dzięki temu zyskasz kontrolę nad przebiegiem całego procesu oraz jeszcze lepiej go zrozumiesz. Ponadto będziesz świadomy swoich praw oraz nieprzekraczalnych uprawnień, którymi dysponuje osoba kontrolująca Twoją firmę. Po skończonej kontroli otrzymasz protokół. W przypadku istotnych naruszeń zostaną wydane decyzje dot. środków nadzorczych, do których należy się zastosować. 

 

 Zadzwoń teraz