Author: client

Zawód spawacza zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem szkodliwości i uciążliwości. Procesy spawania wiążą się z obecnością wielu czynników, które stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia osób wykonujących zawód spawacza i dodatkowo niebezpiecznych dla otoczenia...

Praca przed komputerem wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami ukierunkowanymi na układ mięśniowo-szkieletowy, dlatego stanowisko takie powinno być wyposażone zgodnie z zasadami ergonomii i dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika. ...

Zleceniobiorca zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, również może ulec wypadkowi przy pracy. ...

Od 1 stycznia 2022 roku w przypadku zdiagnozowania u pracownika wypalenia zawodowego, będzie mógł on skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, co związane jest z decyzją Światowej Organizacji Zdrowia, która wpisała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych....

Zadzwoń teraz