Author: client

Przepisy BHP jasno regulują warunki, w jakich powinna odbywać się praca w niskich temperaturach. W większości przypadków warunki te muszą być dostosowane do jej rodzaju i trybu. W pozostałych przypadkach, gdy praca odbywa się poza budynkiem zamkniętym, przepisy określają ilość i długość przerw oraz posiłki regeneracyjne....

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy zdarzają się bardzo często. Najczęściej są to zdarzenia komunikacyjne. Przepisy mówią, że zdarzenie takie może być sklasyfikowane jako wypadek w momencie, gdy nastąpiło podczas przemieszczania się do miejsca lub z miejsca wykonywania obowiązków i odbywało się w sposób nieprzerwany, najkrótszą lub najwygodniejszą (ze względów komunikacyjnych) drogą.. ...

Zadzwoń teraz