Author: client

Pożar jest zjawiskiem nagłym i nieprzewidzianym, który powstaje na skutek zaprószenia ognia. Może to być skutkiem zwarcia, celowego podpalenia lub innej przyczyny rozprzestrzenienia się płomieni. Zaobserwowanie zdarzenia, jakim jest pożar, zobowiązuje do niezwłocznego podjęcia działań, które mają na celu ochronę zdrowia i życia, poinformowanie odpowiednich służb i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Nie wiesz, jak działać w przypadku wystąpienia zjawiska, jakim jest pożar? Zapoznaj się z poniższymi zasadami....

Zadzwoń teraz