Współpraca BHP – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie

Inspektora Weterynarii Koszalin

Współpraca BHP – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie

W gronie naszych klientów, których obejmujemy stałym nadzorem BHP, są również urzędy i instytucje publiczne. Jedną z nich jest Inspekcja Weterynaryjna (IW) – jednostka administracji rządowej, której tradycja w Polsce sięga ponad 100 lat. Oddział tej służby – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie – powierzył nam troskę o bezpieczeństwo swoich pracowników.
Jesteśmy z tego dumni 💪
IW realizuje zadania w dwóch głównych obszarach bezpieczeństwa:
🍖 ludzi – bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz i utylizacji,
🐮 zwierząt – zdrowia i ich ochrony.
Inspektorzy weterynaryjni na co dzień pracują w laboratoriach lub w terenie dbając o to, aby:
✅ żywność pochodzenia zwierzęcego trafiająca na nasze stoły była zdrowa i pełnowartościowa,
✅ wyeliminować z obrotu handlowego żywność pochodzącą ze źródeł obarczonych ryzykiem rozprzestrzeniania chorób odzwierzęcych,
✅ zwierzęta hodowlane żyły w humanitarnych warunkach, miały zapewnione bezpieczeństwo w transporcie, były zabezpieczone przed chorobami i leczone w sposób bezpieczny.
W sumie, Inspekcja Weterynaryjna to, można by tak powiedzieć, taka „służba zwierzęcego BHP” 🦺
Ale, czy wiecie że IW:
✈ podsiada najbardziej wiarygodne informacje o zasadach obowiązujących w podróżach zagranicznych ze zwierzętami, także pupilami domowymi
✋ przyjmuje zgłoszenia złego obchodzenia się ze zwierzętami ?
🐕 roztacza nadzór i opiekę nad schroniskami dla bezdomnych zwierząt działającymi w Polsce❓
Zapraszamy do kontaktu urzędy i instytucje publiczne❗ Pomożemy Wam pracować bezpiecznie.
📧 biuro@inzynieriabhp.pl
☎ 791-550-140
☎ 535-988-543
Inspektora Weterynarii Koszalin


Zadzwoń teraz