Jakie powinno być oświetlenie w miejscu pracy?
 

Jakie powinno być oświetlenie w miejscu pracy?

Oświetlenie BHP

Jakie powinno być oświetlenie w miejscu pracy?

Odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy ma ogromne znaczenie. Natężenie i rodzaj światła decyduje o jakości pracy oraz samopoczuciu osób wykonujących zadania przy biurku lub w pomieszczeniu fabrycznym. Stan oświetlenia to nie tylko dobra wola pracodawcy, ale kwestia regulowana prawnie. Jakie wymagania musi spełniać?

Przepisy dotyczące oświetlenia w miejscu pracy

Normy dotyczące oświetlenia w miejscu pracy biorą pod uwagę zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo pracowników. O jego właściwe rozmieszczenie należy zadbać już w momencie planowania powierzchni biurowych, magazynowych czy przemysłowych.

Zgodnie z artykułem 207 § 2 Kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”.

Przepisy z tym związane, są także doprecyzowane normą PN-EN 12464-1:2012. Jej postanowienia określają wymagania dotyczące oświetlenia na poszczególnych stanowiskach pracy w zamkniętym pomieszczeniu oraz innych miejscach w zakładzie pracy. Poziom natężenia światła jest uzależniony od rodzaju wnętrza i czynności, jakie wykonuje się na danym stanowisku.

Dlaczego ważne jest, aby zadbać o właściwe oświetlenie stanowiska pracy?

O wpływie doboru oświetlenia na wzrok nie trzeba nikogo przekonywać. Ważne jest jednak, aby zostało ono dostosowane do charakteru wykonywanych czynności. Pracodawca powinien zagwarantować równomierne oświetlenie całej przestrzeni roboczej oraz brak elementów przeszkadzających w dopływie światła.

Negatywne skutki, jakie może powodować nieprawidłowe oświetlenie, to przede wszystkim:

● dyskomfort fizyczny i psychiczny;
● zmęczenie oczu i pogorszenie wzroku;
● obniżona koncentracja, wydajność i rozdrażnienie;
● bóle głowy;
● częstsze błędy;
● większe ryzyko wypadków, w szczególności w halach produkcyjnych.

Problemy powoduje zarówno zbyt ciemne, jak i zbyt jasne i oślepiające światło. Przy regulowaniu natężenia należy uwzględnić światło słoneczne oraz sztuczne. Dopasowanie do warunków i wymagań konkretnego stanowiska nie jest więc proste. Dlatego przy montowaniu oświetlenia warto dodatkowo rozpatrzyć stopień ochrony IP informujący o tym, w jaki sposób można użytkować daną lampę i w jakich warunkach będzie ona działać prawidłowo.

Wyróżnia się oświetlenie ogólne oraz miejscowe. Choć dla wzroku najkorzystniejsze jest to pierwsze, to jednak może się okazać niewystarczające, żeby zapewnić pracownikowi właściwą widoczność przy wykonywanych czynnościach. Miejscowe oświetlenie jest też bardziej ekonomiczne. Z kolei oświetlenie kierunkowe w pewnych przypadkach ułatwia wykonywanie zadań. Ważne jest tutaj zachowanie równowagi między światłem rozproszonym i kierunkowym.

Oprócz natężenia światła istotna jest też jego barwa. Optymalne dla oczu jest światło w jasnożółtym kolorze, zbliżonym do naturalnego.

Inne ważne parametry związane z oświetleniem to np.: migotanie, równomierność natężenia czy rozkład luminacji związany ze współczynnikiem odbicia światła od otaczających powierzchni.

Oświetlenie na określonych stanowiskach pracy

W zależności od miejsca pracy, a także jej charakteru, stosuje się różnego rodzaju oświetlenie. Dla magazynów oraz hal dobrym rozwiązaniem ogólnym są oprawy szerokostrumieniowe. Jednak przy poszczególnych stanowiskach trzeba umieścić dodatkowe lampy dające oświetlenie boczne. Ma to znaczenie zwłaszcza przy precyzyjnych czynnościach manualnych czy kontroli elementów fabrycznych.

Dla stanowiska komputerowego natężenie światła nie może być mniejsze niż 500 luksów. Wskazane jest też dodatkowe doświetlenie stanowiska lampką oraz bliskość okna dającego światło dzienne. Pracownik powinien móc swobodnie wykonywać powierzone mu zadania takie jak czytanie z monitora, pisanie ręczne i na klawiaturze, przetwarzanie danych lub projektowanie komputerowe.

Dla innych stanowisk rekomendowane natężenie światła to przykładowo: spawanie – 300 lx, sale posiedzeń i konferencyjne – 500 lx, wyrób narzędzi, wzorników i szablonów, a także mechanika precyzyjna i mikromechanika wymaga natężenia o wartości aż 1000 lx.

Oświetlenie a przepisy BHP

Przystosowanie stanowiska pracy pod względem oświetlenia to w dużej mierze wybór odpowiedniego źródła światła sztucznego. Szczególnie dobrze sprawdzają się tutaj lampy LED pozwalające na dostosowanie natężenia, barwy i jakości światła do norm.

Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę właściwego oświetlenia wynika z przepisów BHP. Nasi specjaliści z Inżynierii BHP pomogą dobrać odpowiednie rozwiązania do konkretnych pomieszczeń i branż oraz dokonają szczegółowych pomiarów. Zachęcamy do współpracy!Zadzwoń teraz