Author: client

Zgodnie z przepisami prawa pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze, a pracownicy wykorzystywać przydzielone im środki do danych procesów pracy. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku prac, w czasie których odzież własna pracownika może ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu....

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy nie niższą niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Wynika to z § 30 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy....

Praca na wysokości jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zadań, jakie mogą spotkać pracownika. Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu tych obowiązków, to także ogromne wyzwanie dla pracodawcy. Poznaj najważniejsze informacje, które pozwolą uniknąć błędów i zadbać o bezpieczeństwo pracowników. ...

Zadzwoń teraz