Wypalenie zawodowe - L4
 

Wypalenie Zawodowe – L4

Wypalenie zawodowe

Wypalenie Zawodowe – L4

Od 1 stycznia 2022 roku w przypadku zdiagnozowania u pracownika wypalenia zawodowego, będzie mógł on skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, co związane jest z decyzją Światowej Organizacji Zdrowia, która wpisała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Wypalenie zawodowe to syndrom wynikający z chronicznego stresu w miejscu pracy, nad którym nie udaje się skutecznie zapanować. Wypalenie zawodowe najczęściej charakteryzuje się uczuciem wyczerpania, zwiększonym dystansem psychicznym do wykonywanej pracy lub poczuciem negatywizmu czy cynizmu związanego z wykonywaną pracą oraz zmniejszoną skutecznością zawodową.

Najczęstszymi czynnikami wpływającymi na rozpoznanie wypalenia zawodowego jest nieadekwatne wynagrodzenie, przeciążenie pracą, nadgodziny, nieefektywne zarządzanie w firmie, brak związku miedzy rolą pracownika a strategią firmy oraz niska kultura pracy.

Zadaniem pracodawcy jest przeciwdziałanie chorobom wynikającym z procesu pracy. Przykładowymi działaniami mogącymi uchronić pracowników przed wypaleniem zawodowym jest zarządzenie czasem pracy pracownika w taki sposób, aby mógł on pogodzić życie zawodowe z życiem prywatnym, zaangażowanie pracownika w współtworzenie kultury organizacyjnej oraz zminimalizowanie stresu związanego z pracą poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości zasobów.Zadzwoń teraz