Dowiedz się, czym jest instruktaż stanowiskowy, co się z nim wiąże i kto odpowiada za przeszkolenie pracownika.
 

Instruktaż stanowiskowy w BHP – wszystko, co musisz o nim wiedzieć!

Instruktaż stanowiskowy BHP

Instruktaż stanowiskowy w BHP – wszystko, co musisz o nim wiedzieć!

Przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków zawodowych, nowa osoba w Twojej firmie powinna przejść szkolenie BHP. Składa się ono ze szkolenia ogólnego oraz z instruktażu stanowiskowego. W tym drugim przypadku mogą pojawić się pewne wątpliwości, które warto wyjaśnić. Dowiedz się, czym jest instruktaż stanowiskowy, co się z nim wiąże i kto odpowiada za przeszkolenie pracownika.

Czym jest instruktaż stanowiskowy, ile trwa, czy jest obowiązkowy?

Instruktaż stanowiskowy jest ważną częścią wstępnego przygotowania do wykonywania obowiązków pracownika. Jego treść pozwala na dogłębne poznanie specyfiki danej pracy pod kątem BHP oraz ryzyka związanego z wykonywanymi czynnościami. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się m. in. wszędzie tam, gdzie wykonywanie pracy wiąże się z potencjalnym narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne.

Ten rodzaj szkolenia jest obowiązkiem, który nie powinien być lekceważony ani przez pracodawcę, ani przez pracownika. Do jego odbycia zobligowani są:

● nowozatrudnione osoby;
● pracownicy przeniesieni na inne stanowisko pracy;
● osoby odbywające praktykę i staż zawodowy.

Instruktaż musi trwać co najmniej osiem godzin. Dokładny wymiar godzin zależy od konkretnego stanowiska pracy, wcześniejszych doświadczeń pracownika i potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy. Należy go odbyć jeszcze przed dopuszczeniem do stanowiska pracy.

Jak wygląda instruktaż stanowiskowy?

Treść instruktażu stanowiskowego powinna być dostosowana do potencjalnych zagrożeń i wykonywanych obowiązków. Trzeba jednak pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Przede wszystkim pracownik powinien zostać poinformowany o:

  • zadaniach na danym stanowisku pracy;
  • niebezpiecznych dla zdrowia czynnikach występujących na stanowisku pracy i w jego otoczeniu;
  • ryzyku zawodowym;
  • praktycznych zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ważne jest to, aby podczas instruktażu pracownik zaczął pod nadzorem samodzielnie wykonywać swoją pracę. Dzięki temu można ocenić, czy robi to w prawidłowy sposób.

Po zakończonym szkoleniu osoba, której ono dotyczyło, musi potwierdzić jego odbycie. Należy to zrobić na piśmie w karcie szkolenia wstępnego BHP. Powinny się też znaleźć tam imię i nazwisko instruktora oraz podpis kierownika komórki organizacyjnej. Podpisaną kartę przechowuje się w aktach osobistych pracownika.

Kto powinien przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

To na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniego przygotowania do wykonywania pracy podwładnych. Dlatego też to właśnie on powinien wytypować kogoś, kto będzie odpowiedzialny za wdrażanie instruktaży stanowiskowych.

Przeprowadzający instruktaż musi mieć odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe. Dlatego najlepiej wybrać jest zewnętrzną firmę specjalizującą się w bezpieczeństwie pracy, taką jak np. Inżynieria BHP. Pozwoli to na skuteczne i efektywne przygotowanie innych do wykonywania swoich obowiązków.

Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwala chronić pracownika przed zagrożeniami na miejscu pracy. Skorzystaj w tym celu z usług Inżynierii BHP!Zadzwoń teraz