Obsługa BHP niskie temperatury
 

Posiłki profilaktyczne w trakcie pracy. Co warto o nich wiedzieć?

Posiłki profilaktyczne BHP

Posiłki profilaktyczne w trakcie pracy. Co warto o nich wiedzieć?

Jeśli Twoi pracownicy pracują w uciążliwych warunkach, a ich praca jest wymagająca, to Ty, jako pracodawca, musisz zapewnić im posiłki profilaktyczne.

Posiłki profilaktyczne nazywane są także posiłkami regeneracyjnymi. To, dla kogo i kiedy mają być wydawane, opisuje dokładnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku. Pełną treść przepisów znajdziesz w Kodeksie Pracy, w artykule 232.

Co to jest posiłek profilaktyczny

Posiłek profilaktyczny lub regeneracyjny ma za zadanie uzupełnić stratę energetyczną pracownika, która następuje w wyniku wykonywanej pracy.

Jeżeli obowiązki pracownika obejmują czynności nadmiernie ciężkie, wykonywane są w zimnie lub warunkach wymagających dodatkowego wysiłku, wówczas taki posiłek musi zostać zapewniony. Skład posiłku oraz jego forma powinny być dostosowana do straty, która nastąpiła w bilansie energetycznym pracownika. Posiłek ma zapobiec wycieńczeniu organizmu, a także zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych skutków wpływu czynników zewnętrznych, np. powstania odmrożeń.

Jak określić formę i skład posiłku?

Ilość zużytej przez pracownika energii określana jest przez wydatek energetyczny. Możesz go obliczyć za pomocą metody G. Lehmanna. Pozwala ona oszacować liczbę kalorii, które zostaną spalone podczas wykonywania pracy. Jest to uzależnione od:

 • miejsca pracy;
 • sposobu wykonywania obowiązków;
 • innych cech pracy.

Dzięki metodzie Lehmanna możesz też określić, czy Twoi pracownicy potrzebują posiłku regeneracyjnego przez cały rok, czy też tylko zimą.

Komu przysługują posiłki profilaktyczne przez cały rok

Niektórym grupom pracowników posiłki regeneracyjne przysługują przez cały rok. Dotyczy to osób, które:

 • wykonują pracę fizyczną powodującą wydatek energetyczny powyżej 2000 kcal u mężczyzn i 1100 kcal u kobiet;
 • wykonują pracę fizyczną poza pomieszczeniem w temperaturze nieprzekraczającej 10°C;
 • pracują pod ziemią;
 • pracują pod wodą;
 • wykonują pracę w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych temperatura nie przekracza 10°C.

Prócz posiłków profilaktycznych pracownikom przysługują również napoje profilaktyczne. Dotyczy to głównie zatrudnionych, którzy pracują w określonych temperaturach – najczęściej nieprzekraczających 10°C lub wyższych niż 25°C. Zimą należy wydawać pracownikom napoje gorące, latem natomiast zimne.

W przeciwieństwie do innych rozwiązań posiłek regeneracyjny nie może zostać zrekompensowany pracownikowi w formie ekwiwalentu.

Skład i struktura posiłków profilaktycznych

Posiłki profilaktyczne powinny w pełni zaspokajać wydatek energetyczny pracownika, powstały w wyniku wykonywania przez niego obowiązków. Nie ma określonych ściśle składników oraz formy takiego posiłku. Musi on jednak zawierać:

 • 50–55% węglowodanów;
 • 30–35% tłuszczów;
 • min. 15% białek.

Przepisy nie określają również tego, czy posiłek ma składać się z tłuszczów zwierzęcych, czy też z roślinnych. Nie można jednak zmuszać osoby zatrudnionej do przyjmowania składników szkodzących jej (ze względu na alergię pokarmową) lub też takich, których pracownik nie spożywa z przekonania.

Zadbaj o posiłki i napoje dla swoich pracowników

Jako pracodawca masz obowiązek zapewnić swoim pracownikom posiłki i napoje regeneracyjne. Zadbaj o nie w przypadku osób zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i inną umowę cywilno-prawną.

Możesz zorganizować taki posiłek we własnym zakresie, jeśli dysponujesz odpowiednim zapleczem, lub też za pośrednictwem firmy kateringowej. Inną opcją jest zapewnienie pracownikom odpowiednich składników i zobowiązanie ich do przygotowywania posiłków samodzielnie.Zadzwoń teraz