Obsługa BHP niskie temperatury
 

Bezpieczeństwo pracy w trakcie niskich temperatur

Bezpieczeństwo pracy w trakcie niskich temperatur

Przepisy BHP jasno regulują warunki, w jakich powinna odbywać się praca w niskich temperaturach. W większości przypadków warunki te muszą być dostosowane do jej rodzaju i trybu. W pozostałych przypadkach, gdy praca odbywa się poza budynkiem zamkniętym, przepisy określają ilość i długość przerw oraz posiłki regeneracyjne.

W firmie Inżynieria BHP zajmujemy się prowadzeniem szkoleń oraz obsługą BHP firm, których pracownicy wykonują swoje zadania w trakcie niskich temperatur.

Prawo pracy i przepisy BHP określają minimalną oraz maksymalną temperaturę dla pracowników, którzy wykonują swoją pracę, gdy siedzą lub są w ruchu.

Dla pracowników biurowych i wykonujących swoją pracę w pozycji siedzącej minimalnie powinna wynosić ona w pomieszczeniu – zarówno latem, jak i zimą – 18°C. W przypadku lata nie powinna przekraczać 24°C, w przypadku zimy – 22°C.

Temperatura minimalna dla pracowników pracujących na halach produkcyjnych lub wykonujących swoją pracę w ruchu nie powinna być niższa niż 14°C. W tym przypadku nie określa się maksymalnych warunków ciepła w trakcie wykonywania swoich zadań.

Temperaturę pracy w pomieszczeniach biurowych oraz na halach produkcyjnych określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 roku. Znajduje się ono w Dz.U. z 2003 r.

Przepisy o wykonywaniu pracy zimą poza budynkiem

Przepisy określają, w jakich warunkach i na jakich zasadach pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki podczas zimowych miesięcy poza budynkiem, na wolnej przestrzeni.

Jako pracodawca masz obowiązek zapewnić swoim pracownikom:

  • Odpowiednią odzież ochronną, która jest jednocześnie właściwie ocieplona. Odzież powinna być certyfikowana i przystosowana do pracy w określonych warunkach i temperaturach.
  • Dostęp do ciepłych napojów w nieograniczonym stopniu. Dotyczy to pracy na wolnej przestrzeni, gdy temperatura spada poniżej 10°C.
  • Posiłki regeneracyjne, gdy pracownicy wykonują swoje obowiązki na wolnej przestrzeni, a ich ubytek kaloryczny jest większy niż 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet.
  • Pomieszczenie, w którym pracownik odbywa przerwę w pracy lub w którym przebywa na czas ogrzania się. Temperatura nie powinna być niższa niż 16°C.

Praca w warunkach zimowych wiąże się również z pewnymi ograniczeniami. Wynikają one z zagrożeń, jakie niesie wykonywanie zadań podczas niskich temperatur, silnych wiatrów i często intensywnych opadów. Gdy prędkość wiatru przekroczy 10 m/s, pracownik nie powinien wykonywać zadań na: rusztowaniach, podestach, żurawiach czy stanowiskach pracy, które ustawione są na wysokościach, przymocowane do konstrukcji budynku lub innych elementów.

Zapewnij właściwe warunki pracy swoim pracownikom

Jako pracodawca jesteś odpowiedzialny za zapewnienie właściwych warunków pracy podczas występowania niskich temperatur na zewnątrz. Najważniejszą rzeczą jest działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownik nie jest zobowiązany do ubierania się w określony sposób przy pracy w warunkach zimowych, Twoim obowiązkiem jest zapewnienie mu właściwej odzieży.

Wykonywanie zadań poza budynkiem przy niskich temperaturach będzie wymagało od Ciebie odpowiedniej organizacji pracowników. Wystąpienie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych może Cię wiele kosztować jako pracodawcę – nie tylko w aspekcie finansowym, ale również w kwestii zachowania dobrej opinii w Twojej branży.

Poprzez kupno odpowiedniej odzieży roboczej, zapewnienie dostępu do ciepłych napojów oraz posiłków regeneracyjnych zapewniasz swoim podwładnym właściwe warunki.  

Zadbaj o pracownika, siebie i swoją firmę

Przestrzeganie wszystkich przepisów związanych z BHP, szczególnie tych dotyczących pracy w warunkach zimowych wymaga nie tylko ich znajomości, ale również wiedzy i doświadczenia.

Jeżeli chcesz, aby Twoi pracownicy pracowali w bezpiecznych i odpowiednich warunkach również zimą, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. Doskonale znamy przepisy BHP, mamy też odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które pozwala nam właściwie ocenić zagrożenia i zlokalizować ewentualne zdarzenia potencjalnie niebezpieczne i przeciwdziałać im.

Skorzystaj z naszej oferty, a my zapewnimy właściwe szkolenia oraz środki ochrony dla Twoich pracowników, również podczas pracy wykonywanej w zimowych warunkach.Zadzwoń teraz