Obsługa BHP pożar, ogień
 

Zasady postępowania w trakcie pożaru

Zasady postępowania w trakcie pożaru

Pożar jest zjawiskiem nagłym i nieprzewidzianym, który powstaje na skutek zaprószenia ognia. Może to być skutkiem zwarcia, celowego podpalenia lub innej przyczyny rozprzestrzenienia się płomieni.

Zaobserwowanie zdarzenia, jakim jest pożar, zobowiązuje do niezwłocznego podjęcia działań, które mają na celu ochronę zdrowia i życia, poinformowanie odpowiednich służb i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Nie wiesz, jak działać w przypadku wystąpienia zjawiska, jakim jest pożar? Zapoznaj się z poniższymi zasadami.

Działaj szybko, ale rozważnie

Najważniejszą rzeczą, jaką musisz zrobić, gdy zaobserwujesz pożar w swoim otoczeniu, jest poinformowanie odpowiednich służb. Zrobisz to, dzwoniąc pod numer 998 lub 112.

Zanim wykonasz telefon, koniecznie szybko oceń sytuację. Jeżeli w obrębie pożaru znajdują się inne osoby, lub też pożar zagraża komuś w pobliżu, koniecznie powiadom je o tym. Jeżeli ktoś potrzebuje udzielenia natychmiastowej pomocy, przed wezwaniem służb powinien taką pomoc otrzymać.

Wszystkie czynności, które musisz wykonać po zaobserwowaniu pożaru, należy wykonać w taki sposób, aby nie doszło do masowej paniki. Panika może być przyczyną większej ilości wypadków, a nawet pojawienia się ofiar śmiertelnych.

Co zrobić, gdy zaobserwujesz pożar?

Gdy  zaobserwujesz pożar i w żaden sposób nie jesteś w stanie poradzić sobie z nim samodzielnie, gdyż zagraża to życiu lub zdrowiu Twojemu albo innych osób. W tej sytuacji należy kolejno:

 • poinformować wszystkich, którzy znajdują się w pobliżu o zagrożeniu,
 • udzielić niezbędnej pomocy osobom, które jej potrzebują,
 • zaalarmować odpowiednie służby,
 • (o ile istnieje taka możliwość) odłączyć instalacje elektryczne, transportowe, wentylacyjne oraz oczywiście instalację gazową,
 • w miarę możliwości przystąpić do walki z pożarem (przy użyciu miejscowych środków gaśniczych),
 • jak najszybciej opuścić zagrożone miejsce, jeżeli występuje w nim nadmierne zadymienie, trzymając głowę na wysokości poniżej 1 m.

Jak skutecznie i bezpiecznie gasić pożar?

Gaszenie pożaru można wykonać wyłącznie przy zastosowaniu odpowiednich do tego środków gaśniczych. Mowa tutaj o gaśnicach lub kocach gaśniczych. Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie wykorzystywać do tego celu wody lub innych płynów.

Podczas gaszenia pożaru gaśnicę należy trzymać w pozycji pionowej. Środek gaśniczy należy skierować bezpośrednio na ogień, poruszając gaśnicą w pionie oraz poziomie. W przypadku gdy występuje pożar cieczy, należy zastosować wyłącznie specjalny koc gaśniczy lub też rozpylając środek gaśniczy.

Rodzaje gaśnic i ich zastosowanie

Większość budynków użyteczności publicznej lub też zakładów pracy wyposażona jest w zróżnicowane typy gaśnic. Wyróżnia się środki gaśnicze oznaczone jako:

 • A – gaśnice do gaszenia ciał stałych,
 • B – gaśnice do gaszenia cieczy,
 • C – gaśnice do gaszenia gazów,
 • D – gaśnice do gaszenia metali (w tym metali płynnych),
 • F – gaśnice do gaszenia tłuszczów oraz substancji gotujących się.

Podjęcie odpowiednich działań, przystąpienie do akcji gaśniczej i wykorzystanie odpowiednich środków gaśniczych może uratować życie i mienie oraz znacząco zmniejszyć zakres pożaru.Zadzwoń teraz