Zatrudnianie cudzoziemców

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

  • Dokumentacja związana z zatrudnianiem cudzoziemców od A do Z umożliwiająca wykonywanie legalnej pracy u Polskich pracodawców.
  • Uzyskiwanie pozwolenia na pracę do 6 m-cy ( Urząd pracy), również umożliwiające ubieganie się o wydanie wizy na pracę
  • Uzyskiwanie zezwoleń na pracę w Urzędzie Wojewódzkim (do 3 lat)
  • Uzyskiwanie  zezwoleń jednolitych na pracę i pobyt (do 3 lat) + karta pobytu
Zadzwoń teraz