Temperatura w pomieszczeniach pracy
 

Temperatura w pomieszczeniach pracy

Temperatura BHP

Temperatura w pomieszczeniach pracy

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy nie niższą niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Wynika to z § 30 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomieszczenia biurowe

W pomieszczeniach biurowych oraz w tych, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, temperatura nie może być niższa niż 18°C. Natomiast zgodnie z § 45 pkt. 4 niniejszego Rozporządzenia, stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą czy silnym wiatrem.

Otwarta przestrzeń lub nieogrzewane pomieszczenia

W przypadku, gdy pracownicy wykonują swoją pracę na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia im pomieszczeń o temperaturze nie niższej niż 16°C, które umożliwią schronienie przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży.

Odpowiednia temperatura w pracy – dlaczego warto o tym pamiętać

Niezapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy może wiązać się z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, podczas której Inspektor może wydać nakaz wstrzymania prac na stanowiskach usytułowanych w miejscach, w których temperatura jest zbyt niska. Dodatkowo Inspektor ma prawo nałożyć karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

W przypadku wstrzymania prac na skutek niewłaściwej temperatury, pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia, ponieważ pozostają w gotowości do świadczenia pracy.Zadzwoń teraz