Poznaj zakres naszych szkoleń BHP

Szkolenia BHP

Poznaj zakres naszych szkoleń BHP

Bez względu na zajmowane stanowisko oraz zakres obowiązków, pracownicy zawsze są narażeni na nieszczęśliwe wypadki przy pracy oraz na ich następstwa. Nie dotyczy to wyłącznie szeregowych członków zespołu, ale także samodzielnych specjalistów i kadry kierowniczej.
Dlatego tak istotne jest, aby każdy pracownik firmy dysponował niezbędną wiedzą z zakresu regulacji prawnych, dotyczących swojego stanowiska, a także potrafił ją zastosować w praktyce. Pozwoli to nie tylko na podejmowanie błyskawicznych działań w razie wypadku, ale przede wszystkim na jego zapobieganie. Dlaczego warto postawić na specjalistów od BHP?

Oferta szkoleń BHP

Nasza firma oferuje pełen zakres instruktaży BHP, przewidzianych przez przepisy prawa. Gwarantujemy uczestnikom przekazanie aktualnej wiedzy, uzupełnionej o bieżące tendencje panujące w orzecznictwie, a także udostępnienie niezbędnych materiałów, które pozwolą na odświeżenie wiedzy w razie potrzeby. Podczas lekcji, ogromny nacisk kładziony jest na praktykę tak, aby uczestnicy mogli przetestować zdobytą wiedzę w sytuacji realnego zagrożenia.

Spotkania prowadzone są wyłącznie przez praktyków i dydaktyków z wieloletnim stażem, co zapewnia sprawny przekaz wiedzy i doskonałą organizację zajęć.

Szkolenia wstępne i okresowe

Istotną część naszej oferty stanowią szkolenia wstępne. Każdy nowo zatrudniony pracownik ma obowiązek odbyć kurs, składający się z dwóch części – instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Celem pierwszego modułu jest przekazanie niezbędnych informacji w zakresie prawa pracy, BHP, pierwszej pomocy i ewakuacji. Instruktaż stanowiskowy uwzględnia potencjalne czynniki ryzyka, które mogą się pojawić w toku wykonywania obowiązków służbowych.

Zajmujemy się także prowadzeniem szkoleń okresowych adresowanych do różnego rodzaju stanowisk – roboczych, administracyjnych, kierowniczych oraz związanych z realizacją zadań służby BHP przez pracowników i pracodawców. Dodatkowo prowadzimy kursy doszkalające.

W toku szkoleń okresowych uczymy kursantów, jak mogą rozpoznawać zagrożenia związane z wykonywaną pracą oraz przekazujemy wiedzę na temat kształtowania nawyków, zgodnych z zasadami BHP. Dużą część spotkania poświęcamy omówieniu i praktycznemu przedstawieniu prawidłowych schematów zachowań w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Tak wypracowany automatyzm pozwala na szybkie znalezienie bezpiecznego wyjścia z sytuacji.

Program jest każdorazowo dostosowywany do specyfiki danej pracy, dlatego może dotyczyć m. in. postępowania z materiałem biologicznym (w przypadku pracowników służby zdrowia), tworzenia i zarządzania dokumentacją bezpieczeństwa i higieny pracy (w przypadku osób pełniących rolę służby BHP) lub bezpiecznego zarządzania zespołem (dla osób zajmujących stanowiska kierownicze).

Szkolenia specjalistyczne

Nasi specjaliści zajmują się również realizacją zajęć specjalistycznych, dedykowanych wykonywaniu określonych zawodów.


Prowadzimy kursy bezpiecznej pracy na wysokości, z którego korzystają m. in. pracownicy budowlani, kominiarze, służba odśnieżająca lub osoby rozwieszające reklamy. Zajęcia zawsze składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Podczas części praktycznej, kursanci zapoznają się ze specjalistycznym sprzętem wysokościowym oraz nauczą się stosować m. in. karabinki, uprzęże, zatrzaśniki, amortyzatory i linki oraz sprzęt samohamujący, samozaciskowy i kotwiczący.


Szkolimy także pilarzy oraz personel zajmujący się obsługą traka. Te zajęcia, adresowane są do firm specjalizujących się w wycince drzew, do tartaków, a także do wszystkich podmiotów, w ramach działalności, których wykorzystuje się pilarki spalinowe, wykaszarki i wycinarki, jak np. firmy sprzątające tereny zielone.


Zajmujemy się także prowadzeniem instruktażu z zakresu prawidłowego i bezpiecznego usuwania azbestu. Skorzystają z niego zwłaszcza firmy budowlane, dekarskie oraz przedsiębiorstwa zajmujące się wyburzeniami i rozbiórką. Certyfikat przyda się też pracownikom, którzy na co dzień zabezpieczają i usuwają materiały zawierające azbest.

Pierwsza pomoc i szkolenia przeciwpożarowe

Nasza firma prowadzi kursy z zakresu pierwszej pomocy. Skupiamy się przede wszystkim na praktyce, pokazując prawidłowe działania na fantomach oraz z wykorzystaniem apteczki, defibrylatora AED, kołnierza ortopedycznego oraz innego sprzętu, w zależności od potrzeb. Na bieżąco aktualizujemy wiedzę, dlatego nasi specjaliści przekazują wyłącznie najnowsze informacje z zakresu organizacji systemu pomocy, a także stosowania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W przypadku PPOŻ uczymy profilaktyki pożaru oraz prawidłowego działania w przypadku jego wystąpienia. Kluczowe jest wytłumaczenie działania systemu dróg ewakuacyjnych i odpowiedniego korzystania zarówno z urządzeń, jak i instalacji przeciwpożarowej. Prawidłowo przeszkolony pracownik będzie wiedział, jak bezpiecznie wydostać się z miejsca ogarniętego pożarem oraz, w jaki sposób – w miarę możliwości – ochronić mienie pracodawcy.

Forma prowadzenia zajęć

Oferujemy prowadzenie spotkań z dojazdem do klienta. Część wykładów może zostać przeprowadzona w formie zdalnej on-line. Jest to szczególnie istotne w dobie pandemii. Skorzystają na tym także pracodawcy, którzy nie dysponują miejscem wystarczającym do przeprowadzenia spotkania.

Nasi specjaliści są elastyczni, jeżeli chodzi o formę oraz zakres zajęć i chętnie dopasowują ich treść do bieżących potrzeb, trudności i problemów, jakie pojawiają się w zakładzie pracy.

Dlaczego warto nas wybrać?

Nasza firma oferuje wsparcie kilkunastu wykwalifikowanych osób. Każde spotkanie kończy się egzaminem, a po ukończeniu kursu jego członkowie otrzymują certyfikat. Realizowane przez nas szkolenia są uznawane na terenie całej Rzeczpospolitej. Nie opieramy się wyłącznie na wykładach, w toku naszych zajęć wykorzystujemy materiały multimedialne, filmy, prezentacje i inne metody, które zwiększają czytelność przekazu.

Jeżeli szukacie Państwo firmy, która w sposób kompleksowy zajmie się wdrożeniem wśród pracowników norm BHP, przeprowadzi niezbędny audyt oraz będzie realizowała konieczne szkolenia okresowe, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Mamy wystarczająco duże doświadczenie oraz zaplecze osobowe i sprzętowe, aby podjąć się przeprowadzenia wdrożenia zasad BHP i PPOŻ w każdej firmie. Pomożemy zarówno przedsiębiorcy indywidualnemu, zatrudniającemu pracowników oraz dużej korporacji.Zadzwoń teraz