Spektrum - opis projektu: Inżynieria BHP Sp. z.o.o. jest grantobiorcą programu Spektrum.
 

Spectrum – Opis projektu – Inżynieria BHP

SPECTRUM

Spectrum – Opis projektu – Inżynieria BHP

Opis projektu realizowanego w ramach programu SPEKTRUM

Inżynieria BHP Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Firma Inżynieria BHP Sp. z o.o. realizuje w ramach projektu SPEKTRUM projekt o wartości  33760  PLN netto.

Wartość dofinansowania ze środków europejskich wynosi  16880 PLN netto.

Celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa.

Efektem projektu ma być zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności.Zadzwoń teraz