Jak powinien wyglądać profesjonalny audyt BHP?

team title img

Jak powinien wyglądać profesjonalny audyt BHP?

Ustalenie zgodności panujących w zakładzie warunków pracy jest niezbędne dla zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom i zapewnienia płynnego przebiegu procesów organizacyjnych w miejscu pracy. Pozwala także spełnić wymagania określone przepisami prawa. Swoim klientom oferujemy usługę kompleksowego, profesjonalnego audytu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dlaczego przeprowadzanie audytu BHP jest niezbędne? 

Obowiązujące przepisy z zakresu prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek dbania o prawidłowe warunki bezpieczeństwa i higieny na terenie zakładu pracy. Te powinności rozciągają się nie tylko na zatrudnionych pracowników, ale także na podwykonawców i najemców, a więc wszystkie podmioty, które biorą udział w realizacji danej inwestycji. 

Nieprawidłowości z zakresu BHP wychodzą na jaw w toku kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP), a ich wykrycie najczęściej kończy się nałożeniem kar finansowych. 

Problemy w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy źle wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych klientów. 

W jaki sposób realizujemy audyt BHP? 

Schemat audytu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest każdorazowo dostosowywany do specyfiki i rozmiarów działalności klienta. 

Kluczowe elementy obejmują spotkania z kadrą kierowniczą, poszczególnymi pracownikami oraz analizę zgodności z prawem i kompletności dokumentacji pracowniczej. Doradcy z zakresu BHP odwiedzają stanowiska pracy, monitorując panujące w firmie warunki. 

W przypadku kontroli zapowiedzianej przez PIP, analizowane są krytyczne obszary badane przez komisję, co pozwala pracodawcy na przygotowanie się do wizyty urzędników państwowych. 

Każdy audyt prowadzony przez naszych pracowników kończy się sporządzeniem obszernego opracowania, w którym wskazujemy obszary wymagające poprawy i proponujemy konkretne, praktyczne rozwiązania. 

Dlaczego warto zlecić nam przeprowadzenie audytu BHP? 

Zewnętrzna firma gwarantuje pełen obiektywizm w toku audytu. Nasi specjaliści posiadają wieloletnią praktykę we wdrażaniu odpowiednich procedur i wiedzą, które procesy w firmie są źródłem największej ilości zagrożeń oraz niebezpieczeństw. 

Pomagamy także w zaimplementowaniu zmian, odpowiadających zaleceniom pozostawionym przez PIP tak, aby kolejna kontrola nie skończyła się nałożeniem sankcji finansowej. 

Bezpośrednie korzyści dla Twojej firmy 

Decydując się na audyt BHP, możesz liczyć na następujące korzyści: 

  • Profesjonalnie przeprowadzony audyt BHP sprawia, że w firmie znacznie spada ilość wypadków przy pracy. Dla pracodawcy oznacza to oszczędność budżetu i mniej niezbędnych formalności. 
  • Dostosowanie warunków panujących w zakładzie pracy wpływa na zminimalizowanie ryzyka chorób zawodowych, likwidację lub ograniczenie działania czynników szkodliwych dla zdrowia. Dzięki temu, pracownicy rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich, a ich praca staje się bardziej efektywna i wydajna. 
  • Kontrola miejsca pracy pod kątem BHP pozwala na bardziej ekonomiczne gospodarowanie mieniem firmy i sprawniejsze zarządzanie jej zasobami, jak chociażby odzieżą roboczą, sprzętem ochronnym czy środkami ochrony indywidualnej (np. maseczki, rękawiczki). 
  • Kontrola warunków bezpieczeństwa i higieny w firmie przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo finansowe – pracodawca nie jest narażony na odmowę wypłaty odszkodowania przez Towarzystwa Ubezpieczeń, rzadziej musi partycypować w sporach sądowych z pracownikami i nie ryzykuje uszkodzenia w skutek wypadku mienia zakładu. 

Nie zwlekaj! Zaufaj profesjonalistom i zamów profesjonalny audyt BHP do swojej firmy już dziś. Zadzwoń teraz