Praca na wysokości
 

Praca na wysokości – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Praca na wysokości – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Praca na wysokości jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zadań, jakie mogą spotkać pracownika. Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu tych obowiązków, to także ogromne wyzwanie dla pracodawcy. Poznaj najważniejsze informacje, które pozwolą uniknąć błędów i zadbać o bezpieczeństwo pracowników.

Czym dokładnie jest praca na wysokości?

Definicja pracy na wysokości jest szczegółowo określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z przepisami BHP za pracę na wysokości uważana jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi. Do prac na wysokości zaliczane są więc czynności odbywające się m.in. na: rampach, rusztowaniach, pomostach, masztach, kominach itp.

Kto może wykonywać prace na wysokości?

Konkretne wymagania zależą oczywiście od pracodawcy. Istnieją jednak pewne warunki, które musi spełnić każda osoba chcąca pracować na wysokości. Pracodawca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy pracownik ma niezbędne uprawnienia, do których należą aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Osoba, która chce wykonywać czynności zawodowe na wysokości, powinna także zostać zapoznana z oceną ryzyka zawodowego oraz procedurami obowiązującymi w danym miejscu pracy. Na barkach pracodawcy spoczywa obowiązek wyposażenia pracownika w środki ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie ze sposobu ich używania.

Praca na wysokości – organizacja i środki zabezpieczające

W przypadku czynności zaliczanych do pracy na wysokości pracodawca ma bezwzględny obowiązek, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo i właściwe przygotowanie do wykonywania obowiązków. Przede wszystkim przedsiębiorca powinien wyznaczyć osobę, która będzie bezpośrednio nadzorowała przebieg prac i stosowanie się pracowników do przepisów BHP.

Ważne jest również zapewnienie niezbędnych środków zabezpieczających, takich jak: sprzęt chroniący przed upadkiem (np. hełm, szelki bezpieczeństwa czy pasy biodrowe) oraz bariery, w miejscu wykonywania pracy. Istotne jest także właściwe oznakowanie terenu i zapewnienie asekuracji osobom wykonującym prace szczególnie niebezpieczne. Przy pracy na wysokości hełm (potocznie nazywany także kaskiem) powinien mieć zapięcie podbródkowe. Praca na wysokości jest pracą szczególnie niebezpieczną i wymaga prócz bezpośredniego nadzoru, również instruktarzu dla osób przed rozpoczęciem wykonywania takich prac.

Bezpieczeństwo pracowników podczas pracy na wysokości spoczywa przede wszystkim na wdrożeniu odpowiednich procedur BHP. Chętnie Ci w tym pomożemy! Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania!Zadzwoń teraz