Praca przy monitorze – BHP – Inżynieria BHP

BHP przy monitorach

Praca przy monitorze – BHP – Inżynieria BHP

W listopadzie opisywaliśmy zmiany, jakie zakłada projekt nowego rozporządzenia ⚖ dot. minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.
Przypominamy, że przepisy, które wyszły w życie 17.11.2023 r. wspominały, że istniejące stanowiska pracy muszą być dostosowane do nowych wymogów ergonomii w ciągu kolejnych 6 miesięcy 📅 – czyli do 16.05.2024 r.
Najważniejsze zmiany przedstawiamy poniżej:
🪑 Wymagania wobec krzeseł zostały rozszerzone o konieczność zapewnienia regulowanych podłokietników oraz regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
💻 Stanowiska pracy, na których stosuje się przenośne systemy (np. laptopy) przez przynajmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy należy wyposażyć w monitor stacjonarny lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.
👓 Możliwe jest też otrzymanie przez pracownika refundacji do zakupu szkieł kontaktowych (a nie tylko okularów).
Reszta zapisów polega głównie na uproszczeniu dotychczasowych przepisów.
‼ Przypominamy, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do jej wykonywania.
Praca zdalna nie zwalnia także pracodawcy z obowiązków w zakresie BHP — z pewnymi wyjątkami, do których należy m.in. obowiązek organizacji stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 67(31) par. 1 pkt 1 kp wyłącza stosowanie m.in. art. 212 pkt 1 kp — pracownik sam organizuje sobie stanowisko pracy), co oznacza, że można go dopuścić do zdalnego wykonywania pracy wyłącznie po złożeniu oświadczenia, iż jego domostwo zapewnia odpowiednie warunki BHP.
Jeśli chcesz postawić na bezpieczeństwo swoich pracowników, skontaktuj się z nami👇
📧 biuro@inzynieriabhp.pl
☎ 791-550-140
☎ 535-988-543


Zadzwoń teraz