Koordynujemy wykonywanie pomiarów środowiska pracy

Pomiary Środowiska Pracy

Koordynujemy wykonywanie pomiarów środowiska pracy

W związku z ogłoszonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konkursem na projekty zwiększające poziom BHP i koniecznością wykonania pomiarów środowiska pracy niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie, koordynujemy te działania na terenie całej Polski.
🔬🧪 Badania muszą być zgodne z zakresem określonym w katalogu działań inwestycyjnych ZUS:
📌 Zadanie nr 8/9 tj. zakup i instalacja kabin, obudów, ekran i osłon dźwiękochłonnych oraz innych materiałów chroniących przed hałasem:
👉 sprawozdanie z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze.
📌 Zadanie nr 11 tj. zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych ( we wnętrzach i terenach otwartych):
👉 sprawozdanie z pomiarów oświetlenia elektrycznego wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze.
📌 Zadanie nr 15 tj. Zakup i instalacja urządzeń i elementów klimatyzacji stosowanej w warunkach mikroklimatu gorące lub zimnego:
👉 sprawozdanie z ostatnich i przedostatnich pomiarów mikroklimatu gorącego/ zimnego dla stanowisk pracy objętych wnioskiem wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze,
👉 sprawozdanie z pomiarów skuteczności wentylacji (strumieni objętości powietrza/ krotności wymiany powietrza) wykonane przez laboratorium z odpowiednimi uprawnieniami (brak obowiązku akredytacji).
📌 Zadanie nr 16 tj. Zakup i instalacja urządzeń wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej i nawiewnej przy narażeniu na czynniki pyłowe, chemiczne (np. filtry, filtropochłaniacze, dygestoria itd.):
👉 sprawozdanie z ostatnich i przedostatnich pomiarów czynników szkodliwych: pyłowych i/lub chemicznych na stanowiskach pracy objętych wnioskiem wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze. Pomiary muszą być wykonane z odpowiednią częstotliwością wskazaną w rozporządzeniu
📌 Zadanie nr 17. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej (inne niż w pkt 16):
👉 sprawozdanie z pomiarów skuteczności wentylacji (strumieni objętości powietrza/ krotności wymiany powietrza) wykonane przez laboratorium z odpowiednimi uprawnieniami (brak obowiązku akredytacji).
Pomożemy Ci w przygotowaniu wniosku konkursowego wraz z całą wymaganą dokumentacją.
Skontaktuj się z nami👇👇👇
📧 biuro@inzynieriabhp.pl
☎ 791-550-140
☎ 791-940-650


Zadzwoń teraz