Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – Obsługa BHP

Polska Żegluga Powietrzna

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – Obsługa BHP

Czasami otrzymujemy zlecenia na usługi, które wymagają przeprowadzenia badań ankietowych 📝
✈ Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (z ang. PANSA – Polish Air Navigation Services Agency) poprosiła nas o ocenę kultury bezpieczeństwa, którą zakończyliśmy w grudniu minionego roku.
🔶 Czym jest kultura bezpieczeństwa? Kultura bezpieczeństwa jest elementem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, określającym podejście wszystkich pracowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy.
🔶 Jak się ocenia kulturę bezpieczeństwa?
Wszyscy pracownicy wypełniają kwestionariusz zawierający 49 stwierdzeń ocenianych na pięciopunktowej skali. Oceniają różne aspekty środowiska pracy związane z BHP, a także własne postawy w tym zakresie.
Stwierdzenia dotyczą takich zagadnień jak:
✅ postawa kierownictwa wobec bezpieczeństwa
✅ partycypacja pracowników,
✅ szkolenia BHP i analiza wypadków na spotkaniach pracowniczych,
✅ wartość przykładana w zakładzie do spraw BHP,
✅ stosunki miedzy pracownikami równorzędnymi i kierownictwem,
✅ odpowiedzialność i świadomość w zakresie BHP,
✅ zachowania bezpieczne pracownika na stanowisku pracy.
Wynik badania pozwala na identyfikację obszarów, które wymagają poprawy lub wzmocnienia.
🔶 Czym zajmuje się PANSA?
Nadzoruje i kontroluje przestrzeń powietrzną liczącą przeszło 334 tys. km2, która jest jedną z największych w Europie.
Każdego dnia dba o bezpieczeństwo ok. 3 tys. samolotów przemieszczających się nad Polską, na pokładach których znajduje się blisko pół miliona pasażerów.
Jest jedyną w Polsce instytucją, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego.
Zapraszamy do kontaktu, abyście mogli zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom 👇👇👇
📧 biuro@inzynieriabhp.pl
☎ 791-550-140
☎ 535-988-543


Zadzwoń teraz