Szkolenia BHP online

Szkolenia BHP online 

Oferujemy naszym klientom nie tylko bogatą ofertę szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych stacjonarnie, ale także dostęp do panelu online. W ramach szkoleń internetowych pracodawcy mogą poszerzyć wiedzę swoją i swoich pracowników z zakresu regulacji dotyczących BHP. 

Zakres szkoleń internetowych 

Na bieżąco poszerzamy zakres dostępnych prelekcji, uzupełniając ofertę o nowe szkolenia. Aktualnie, katalog online obejmuje następujące pakiety: 

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób zajmujących stanowiska kierownicze 

W ramach tego kursu zapoznajemy uczestników z aktualnymi regulacjami z zakresu prawa pracy i BHP oraz przekazujemy wiedzę dotyczącą identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, niebezpiecznymi i uciążliwymi. 

Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z wypadkami przy pracy oraz wybrane kwestie dotyczące ekonomicznych skutków niewłaściwych warunków, jakie panują w zakładzie pracy. 

Podczas spotkania online poruszamy także podstawowe problemy związane z ochroną PPOŻ. i dbaniem o środowisko naturalne. 

Szkolenie okresowe dla stanowisk administracyjno-biurowych 

Moduł adresowany do pracowników, pracujących na stanowiskach administracyjnych. Kurs pozwala uporządkować wiedzę w przedmiocie prawa pracy oraz BHP i zwiększyć swoją świadomość w zakresie potencjalnych niebezpieczeństw, z jakimi słuchacze mogą się spotkać w codziennej pracy. 

Wykładowcy w toku prezentacji zwracają uwagę na prawidłową organizację miejsca i systemu pracy, które pozwolą uniknąć potencjalnych zagrożeń. 

Szkolenie okresowe dla pracowników fizycznych 

W toku prelekcji uczymy pracowników wykonujących prace fizyczne, jak rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom i chronić się przed działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia. 

Znaczną część szkolenia zajmują kwestie związane z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi. Zdajemy sobie sprawę, że przy wykonywaniu prac fizycznych, wypadki zdarzają się relatywnie często, dlatego chcemy, aby słuchacze wiedzieli, jak im zapobiegać i radzić sobie, kiedy do nich dojdzie. 

Szkolenie dla pracowników służb medycznych 

Pakiet przeznaczony jest dla członków korpusu medycznego, jak lekarze, pielęgniarki, technicy medyczni, fizjoterapeuci i rehabilitanci. 

W toku wykładu poruszamy wybrane zagadnienia z zakresu prawa, pozwalające usystematyzować i zaktualizować wiedzę. Przeważająca część szkolenia została jednak poświęcona analizie zagrożeń, z jakimi spotykają się przedstawiciele służby zdrowia, z podziałem na czynniki niebezpieczne, biologiczne i chemiczne. 

Doradzamy, jak radzić sobie w sytuacji awarii sprzętu medycznego, pożaru lub konieczności ewakuacji. 

Wykwalifikowana kadra szkoleniowa 

Wszystkie szkolenia online są realizowane przez profesjonalną kadrę specjalistów z zakresu BHP posiadających wieloletnią praktykę. Mamy duże doświadczenie praktyczne, dlatego wiemy, z jakimi problemami borykają się nasi kursanci i znamy odpowiedzi na ich pytania. 

Ta sama jakość, niższa cena 

Nasze szkolenia online przygotowane zostały tak, aby przekazać kompletną i uporządkowaną wiedzę. Aby uzyskać certyfikat ukończenia, każdy uczestnik na koniec szkolenia musi zdać test, weryfikujący jego znajomość omawianej materii i stopień jej przyswojenia. 

Platforma e-learningowa jest intuicyjna w obsłudze i pozwala na dostęp do szkoleń w dowolnym miejscu i czasie. 

Atrakcyjna cena materiałów i bogaty zakres tematyczny sprawiają, że nasze szkolenia to idealny wybór dla każdej firmy, która pragnie zwiększać świadomość i kwalifikacje swoich pracowników. 

Zadzwoń teraz