Przygotowanie do kontroli PIP – Gdynia

Przygotowanie do kontroli PIP

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wielu przedsiębiorcom kojarzy się negatywnie. W końcu ma ona na celu wykrycie i ujawnienie niedociągnięć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Bywa również, że taka kontrola kończy się karą dla przedsiębiorcy, który nawet nieświadomie może dopuścić do pewnych nieprawidłowości.

Przykrym konsekwencjom kontroli Inspekcji Pracy można jednak zapobiec, wdrażając i kontrolując aktualne zasady BHP. Sprawdź, jak przygotować się do kontroli PIP.

Przebieg kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Inspektor PIP ma prawo wejść na teren Twojej firmy bez zapowiedzi i o dowolnej porze. W sytuacji kontroli nie możesz odmówić inspektorowi wejścia na teren zakładu. Ma on nieskrępowany dostęp do wszystkich obiektów, stanowisk pracy, maszyn, pomieszczeń oraz kontroli procesu technologicznego w Twojej firmie. Ponadto inspektor PIP może również przesłuchać pracowników w celu obserwacji warunków pracy. Sprawdza także warunki i legalność zatrudnienia osób, które zatrudniłeś.

Po zakończeniu kontroli, jeżeli inspektor nie znajdzie uchybień, to sporządza notatkę urzędową, w której opisuje to, co zastał w czasie kontroli. Jednak w sytuacji znalezienia nieprawidłowości, inspektor wypisuje protokół, w którym pisze o zaniedbaniach. Przedsiębiorca ma w tej sytuacji 7 dni, aby wnieść zastrzeżenia do protokołu, jeśli ma do tego umotywowane podstawy. Wypisanie protokołu wiąże się z konsekwencjami jak na przykład wstrzymanie prac lub działalności.

W przypadku niedużych uchybień inspektor stosuje wystąpienie. To nakaz usunięcia nieprawidłowości. W tym wypadku osoba reprezentująca firmę powiadamia Inspekcję Pracy o tym, jak szybko oraz w jaki sposób firma usunie uchybienia. PIP należy powiadomić w przeciągu 30 dni.

Nie musisz przygotowywać się do kontroli samodzielnie

Prowadząc własny biznes, masz na głowie nie tylko bezpieczeństwo swoich pracowników, ale także mnóstwo innych obowiązków. To do Ciebie należy koordynacja działań całej firmy. Trudno orientować się we wszystkich przepisach, dlatego właśnie oferujemy usługi pomocy w przygotowaniu do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Na Twoje życzenie dokonamy jednorazowego audytu, który wykaże wszystkie nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Nasz specjalista wyda niezależną opinię o stanie BHP w firmie i wskaże niedociągnięcia, na które Państwowa Inspekcja Pracy zwróciłaby uwagę.

W związku z tym, że część wizyt PIP jest niezapowiedziana, to polecamy również długookresową opiekę nad Twoją firmą. Nasi inspektorzy zajmą się wdrażaniem szkoleń oraz oceną czynników niebezpiecznych w miejscu pracy.

Poprowadzą również za Ciebie niezbędną dokumentację i zadbają o okresową kontrolę bezpieczeństwa. Dzięki temu masz pewność, że Twoja firma jest pod stałym nadzorem specjalistów. Nie dopuszczą oni do uchybień, które mogłyby skutkować karą nałożoną przez Inspekcję Pracy. Ciągłe monitorowanie stanu BHP w Twojej firmie pozwala zapobiegać zaniedbaniom. Co za tym idzie, nie musisz obawiać się o wynik ewentualnych kontroli.

Już dziś skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Dobierzemy usługi, które pomogą zadbać o higienę pracy w Twojej firmie. Zapewnij Twoim pracownikom bezpieczeństwo i bez nerwów przejdź przez każdą kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy! 

Zadzwoń teraz