Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Dzień Hałas

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

📢 25 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem.
Święto to utworzono w roku 1995 przez Ligę Niedosłyszących, a w Polsce dzień ten został wpisany został do kalendarza jako święto w 2000 r. z inicjatywy Towarzystwa Higieny Akustycznej.
Celem tego dnia jest:
✅ zwrócenie uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi,
✅ uświadomienie jak szkodliwy wpływ ma to powszechne zjawisko,
✅ wskazanie sposobów jego zmniejszania.
Czym jest hałas?
To każdy dźwięk, który w danym miejscu i czasie jest niepożądany, nieprzyjemny lub uciążliwy dla danej osoby, najczęściej o częstotliwości od 65-70 decybeli [dB].
Zupełnie nieszkodliwy dla zdrowia jest poziom dźwięku poniżej 35 dB (szelest liści generuje natężenie dźwięku ok. 10 dB).
Największe niebezpieczeństwo stanowi hałas powodowany:
✈ transportem (ruchem drogowym, kolejowym i lotniczym)
🏭 działalnością przemysłową (pracą maszyn i urządzeń)
🏍 aktywnością związaną z niektórymi formami rekreacji (strzelanie, sporty motorowe, głośna muzyka itp.)
🎧 Hałas utrudnia koncentrację, pracę, naukę, sen, a także wypoczynek.
Może być czynnikiem uszkodzeń słuchu👂, zaburzeń sercowych, oddychania, bólów głowy, problemów ze snem, a także powodować stres, agresję czy też doprowadzić do depresji.
Ograniczenie hałasu można uzyskać za pomocą metod i sposobów technicznych:
👉 wyciszenie jego źródeł,
👉 zabezpieczenia akustyczno-urbanistyczne (ekrany akustyczne, pasy zieleni, wały ziemne)
👉 rozwiązania architektoniczne (elewacje rozpraszające dźwięk, okna dźwiękoszczelne.
W Polsce dopuszczalne wartości hałasu występujące w otoczeniu osób są określone w odpowiednich Rozporządzeniach Ministra Środowiska, Polskich Normach oraz innych aktach prawnych. Wg nich poziom ekspozycji na hałas w ciągu 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie może przekraczać 85 dB.
Wiemy jak uchronić Waszych pracowników przed nadmiernym hałasem❗
Zapraszamy do kontaktu 👇
📧 biuro@inzynieriabhp.pl
☎ 791-550-140
☎ 535-988-543


Zadzwoń teraz