Obsługa BHP Inwestycja Budowlana Gdynia

Case Study – Grupa Pekabex

Kim jest nasz klient i jakie realizuje inwestycje?

Jednym z naszych klientów była – i nadal jest – Grupa Pekabex. Fabryki firmy znajdują się w pięciu największych miastach w Polsce: w Poznaniu, Bielsku-Białej, Gdańsku oraz Mszczonowie k. Warszawy. Każdy z zakładów specjalizuje się w innych zadaniach. Pekabex, to jeden z wiodących producentów konstrukcji prefabrykowanych w kraju, realizujący inwestycje na terenie województwa pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i nie tylko.

Działania klienta, polegają głównie na wytwarzaniu elementów zbrojonych i strunobetonowych, wykorzystywanych w budownictwie wielkokubaturowym, jak centra handlowe, wieżowce biurowe i parki maszynowe i technologiczne. Produkuje także elementy wykorzystywane w budownictwie inżynieryjnym, jak drogi, mosty i tunele. Grupa Pekabex realizuje również liczne zamówienia niestandardowe, oparte na indywidualnych projektach zamawiającego.

Duża część prefabrykowanych elementów jest eksportowana bezpośrednio na rynek skandynawski oraz niemiecki. Często są to wyspecjalizowane prefabrykaty (np. ściany) z gotową instalacją elektryczną oraz oknami tak, aby odbiorca nie musiał we własnym zakresie wykonywać danej części prac.
Do kluczowych, zakończonych już projektów klienta, w których uczestniczyła także nasza firma, można zaliczyć między innymi:
• budowa Olivia Business Center w Gdańsku,
• budowa hali produkcyjno – magazynowej dla spółki Metal Metrix Sp. z o.o. w Tczewie,
• remont Parku Naukowo – Technologicznego w Gdańsku,
• budowa zakładu prefabrykacji w Gdańsku – Kokoszkach.
Obecnie, w trakcie realizacji znajdują się następujące inwestycje:
• rozbudowa fabryki oraz biurowców Drutex S.A.,
• rozbudowa fabryki firmy Bart Sp. z o.o. w Sulnowie.
W przeciwieństwie do tradycyjnych firm deweloperskich Grupa Pekabex działa niezwykle kompleksowo. Opiera się na własnych zespołach inwestycyjnych, sprzedażowych, deweloperskich. Posiada także biuro projektowe, produkcję i oferuje generalne wykonawstwo inwestycji.
Dzięki temu klient jest w stanie zrealizować każde zamierzenie budowlane, bez względu na jego specyfikę, skalę i wymagania zamawiającego.

Jakie działania zostały przez nas podjęte?

Realizacja inwestycji budowlanej to niezwykle rozbudowany, wieloetapowy i skomplikowany proces, na który składają się działania wielu firm i setek ludzi. Z tego względu, przedsięwzięcia w ramach branży budowlanej, realizowane na przemysłową skalę są często źródłem ciężkich lub śmiertelnych wypadków. Dlatego też, kluczowa jest tu odpowiednia organizacja pracy, delegowanie obowiązków oraz uprawnień, a przede wszystkim, kompleksowy nadzór BHP nad procesem budowlanym.
W ramach wspomnianych wyżej projektów nasza firma świadczyła całościowe usługi BHP. Przyjęliśmy na siebie funkcję koordynacyjną, a także realizowaliśmy nadzór inwestorski pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.
Zgodnie z oczekiwaniami klienta, działania naszego zespołu, objęły także przeprowadzenie szkoleń dla podwykonawców oraz nadzór BHP nad pracami, które były przez nich realizowane. Nasze usługi dotyczyły także bieżącego doradztwa z zakresu BHP. Branża budowlana wymaga również prowadzenia regularnych audytów bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia wypadków. Oznacza to, że nasi specjaliści byli obecni w kluczowych dla inwestycji momentach, oceniając, czy zastosowane rozwiązania zapewniają pracownikom, a w przyszłości potencjalnym klientom, odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Co klient zyskał w wyniku wsparcia naszej firmy?

Dzięki pracy zespołu specjalistów w obrębie sektora BHP, inwestycje budowlane zostały ukończone terminowo, a w trakcie ich realizacji nie wystąpiły nieprzewidziane wypadki. Włożony wysiłek pozwolił na bezpieczną pracę kilkuset pracowników, którzy codziennie ryzykowali zdrowie i życie, wykonując niebezpieczne zadania w ramach toczących się prac budowlanych.
Specjaliści z zakresu BHP zadbali o to, aby wszyscy pracownicy klienta posiadali niezbędne uprawnienia oraz byli gruntownie przeszkoleni w zakresie wykonywanych czynności.
Wskutek sprawnie przeprowadzonych działań BHP, deweloper zrealizował z sukcesem kolejne założenia biznesowe, co w wymierny sposób przełożyło się na jego pozycję na rynku firm budowlanych i umocniło jego pozycję lidera. Przyjęliśmy na siebie część odpowiedzialności społecznej w imieniu firmy Pekabex i wywiązaliśmy się ze swoich zadań z sukcesem.
Zadzwoń teraz