Case Study – Politechnika Gdańska - Obsługa BHP Uczelnia
 

Case Study – Politechnika Gdańska – Obsługa BHP Uczelnia

Case Study – Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska jest jedną z najstarszych polskich uczelni wyższych o profilu technicznym. Założona w 1904 roku do dziś kształci inżynierów z całej Polski, którzy zdobywają wiedzę niezbędną do wykonywania swoich obowiązków.

Mamy przyjemność świadczyć usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Politechniki Gdańskiej. Dbamy o to, aby zarząd, pracownicy i studenci uczelni mogli wykonywać swoje zadania w sposób bezpieczny i zgodny z najwyższymi standardami BHP.

Działalność dydaktyczna Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska kształci swoich studentów na 8 wydziałach. Średnio na uczelni edukuje się jednocześnie około 18 tysięcy studentów, którzy mogą zdobyć tytuły takie jak inżynier, magister inżynier, doktor, doktor habilitowany oraz profesor.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu nauczania oraz bezpiecznej pracy dla nauczycieli akademickich i pracowników uczelni wymaga ścisłego określenia możliwości wystąpienia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, a także zagrożeń bezpośrednio wynikających z pracy. To nasze zadanie i jako firma współpracująca z Politechniką Gdańską w zakresie BHP zobowiązaliśmy się wykonać je we właściwy sposób.

Nasze działania na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska jest jedną z największych uczelni technicznych w kraju. Z tego też powodu, wymagania, jakie stawia się przed nami, są bardzo duże. Wynika to głównie z  dużego zróżnicowania związanego z wykonywaniem swoich obowiązków przez nauczycieli akademickich, pracowników technicznych oraz samych studentów.

Podstawą naszych działań jest identyfikacja i określenie zagrożeń oraz możliwości wystąpienia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. Następnym krokiem jest opracowanie oraz przekazanie instrukcji, w jaki sposób zabezpieczyć przed nimi siebie i współpracowników. Poprzez szereg szkoleń oraz kursów przekazujemy taką wiedzę zarówno kadrze pedagogicznej, jak i pozostałym pracownikom uczelni.

Bardzo ważnym działaniem podjętym przez naszych pracowników jest określenie środków bezpieczeństwa, które są niezbędne do pracy i które pozwalają na wykonywanie jej zgodnie z przepisami. Mowa tutaj nie tylko o ubiorze, specjalnych okularach czy tym podobnym sprzęcie, ale również o odpowiednim umeblowaniu sal służących do wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Zagrożenia wynikające z pracy w Politechnice Gdańskiej

Jak wspomniano oprócz wykładów kadra naukowa oraz studenci muszą również brać udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. Te często polegają na pracy z niebezpiecznymi substancjami i narzędziami. Właśnie wtedy powstaje ryzyko wystąpienia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.

Politechnika Gdańska zatrudnia ponad 1200 pracowników naukowych. Naszym zadaniem jest określenie zagrożeń, które występują podczas ich codziennych obowiązków poprzez szkolenia oraz odpowiednie środki ochrony.

Wielogodzinne prace naukowe oraz dydaktyczne stwarzają zagrożenie dla zdrowia całej kadry pedagogicznej.

Co zyskała Politechnika Gdańska dzięki współpracy z nami

Pracownicy oraz zarząd Politechniki Gdańskiej mogą dzięki nam pracować na stanowiskach odpowiednio przygotowanych i w pełni dostosowanych do ich potrzeb, które umożliwiają im przyjmowanie właściwej i bezpiecznej postawy podczas siedzenia. Wielogodzinna praca w pozycji siedzącej wymaga przystosowania stanowiska pracy.

Dzięki naszym działaniom praca na terenie Politechniki Gdańskiej przebiega zgodnie z normami i przepisami BHP. Wdrożone przez nas procedury umożliwiają bezpieczne wykonywanie obowiązków pracownikom oraz naukę studentom.

Politechnika Gdańska decydując się na współpracę z nami, zyskała rozwiązania, które sprzyjają jej rozwojowi jako jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Zarząd i pracownicy mogą dzięki nam skupić się na swojej pracy, my natomiast poprzez szkolenia i organizację ze strony BHP zadbaliśmy o ich codzienne bezpieczeństwo.

Zadzwoń teraz