Dofinansowanie z ZUS 2024

ZUS Dofinansowanie

Dofinansowanie z ZUS 2024

𝐙𝐔𝐒 𝐨𝐠ł𝐨𝐬𝐢ł 𝐧𝐚𝐛ó𝐫 𝐰𝐧𝐢𝐨𝐬𝐤ó𝐰 𝐭𝐲𝐥𝐤𝐨 𝐣𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐢ą𝐜 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐣𝐦𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 𝐬ą 𝐰𝐧𝐢𝐨𝐬𝐤𝐢. 𝐓𝐨 𝐣𝐮ż 𝐨𝐬𝐭𝐚𝐭𝐧𝐢𝐚 𝐞𝐝𝐲𝐜𝐣𝐚 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 𝐰 𝐭𝐞𝐣 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐞❗
Ogłaszany corocznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konkurs “Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” umożliwia pracodawcom uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania w wysokości 𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐳ł 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨, w tym 1.000 zł na doradztwo.
Wkład własny wynosi 20%, czyli można realizować zakupy za kwotę 360 000 zł brutto.
Co ważne – od pełnej kwoty zakupu możemy odliczyć 23% VAT.
Od kilku lat pomagamy firmom uzyskać dofinansowania i zyskaliśmy pozycję absolutnego lidera w tej dziedzinie. Jako jedyni w Polsce jesteśmy polecani przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego i jak do tej pory 100% kierowanych do nas członków Izby otrzymało dofinansowanie. Prosimy zapoznać się z naszym funpagem na facebooku na nim znajdziecie Państwo setki pozyskanych dofinansowań, czyli nasze referencję są realne.
Dlaczego my ? – po pierwsze bo przygotowujemy te wnioski od wielu lat i nasze sukcesy można sprawdzić na naszym facebooku , posiadamy setki pozyskanych dofinansowań. Po drugie , pomagamy w przygotowaniu ofert od dostawców , koordynujemy pomiary laboratoriów. Po trzecie w ramach jednej umowy wykonujemy poprawki oraz zamykamy cały wniosek. Niewiele osób o tym wie, ale bardzo wiele wniosków które się zakwalifikowały i otrzymały już nawet pierwszą transze , niestety środki musi zwracać przez nieprawidłowe zamkniecie wniosku które jest nawet bardziej skomplikowane niż jego przygotowanie. Pisaliśmy setki wniosków zakończonych sukcesem, ale ani jeden nie był nieprawidłowo zamknięty. Na koniec a w zasadzie to co najważniejsze to fakt, iż jest to już ostatnia edycja dofinansowania z ZUS w takiej formie i raczej jest to poważnym argumentem aby działać w tym zakresie z kimś kto ma te ścieżki przetarte.
Warto podkreślić, że podchodzimy do zadania kompleksowo, nie skupiając się jedynie na samym wniosku. Można powiedzieć, że prowadzimy sprawę od przysłowiowego „A do Z.”
Pamiętajcie Państwo ,że okres trwałości projektu to trzy lata i w tym okresie ZUS może zażądać kolejnych dokumentów, które my wykonujemy nieodpłatnie w ramach współpracy. Proszę mieć na uwadze, że bardzo duży procent firm z powodów formalnych nie otrzymuje drugiej transzy środków i co więcej, musi zwrócić pierwszą. Nam się to jeszcze nigdy nie zdarzyło, a wnioski piszemy wiele lat! Także jesteście Państwo w dobrych rękach!
𝐖 𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜𝐡 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐞𝐣 𝐮𝐦𝐨𝐰𝐲 𝐳𝐚𝐦𝐲𝐤𝐚𝐦𝐲 𝐭𝐞ż 𝐜𝐚ł𝐲 𝐰𝐧𝐢𝐨𝐬𝐞𝐤 𝐩𝐨 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐳𝐧𝐚𝐧𝐢𝐮 𝐝𝐨𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚.
𝐃𝐨 𝐫𝐨𝐳𝐩𝐨𝐜𝐳ę𝐜𝐢𝐚 𝐰𝐬𝐩ół𝐩𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐳 𝐧𝐚𝐦𝐢 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐳𝐞𝐛𝐧𝐞 𝐛ę𝐝ą 𝐧𝐚𝐬𝐭ę𝐩𝐮𝐣ą𝐜𝐞 𝐝𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐲:
1. Umowa, formularz.
2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu (uzyskane przed samym złożeniem gotowego wniosku).
3. Oferty od dostawców (rekomendujemy sprawdzonych dostawców na wszystko ).
4. Kwalifikowany podpis elektroniczny ( nie mylić z e-puap)
5. W przypadku filtrowentylacji potrzebne będą pomiary oraz projekt (spokojnie, skierujemy do odpowiednich laboratoriów oraz dostawców).
𝐖𝐚𝐫𝐮𝐧𝐤𝐢 𝐮𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐮 𝐰 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐢𝐞
Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
– nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
– nie zalega z opłacaniem podatków;
– nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
– nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
– nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.
Przedmiot dofinansowania.
Najczęściej pozyskiwane :
Zabezpieczenia maszyn , ograniczenie emisji hałasu , ograniczenie drgań , wymiana oświetlenia , wentylacja , klimatyzacja – ale tylko tam gdzie występuje ciepło technologiczne ,zabezpieczenia przed porażeniem , filtracja , zabezpieczenia prac na wysokości , rusztowania jezdne, windy dekarskie , żurawiki, chwytaki , wózki elektryczne 2t do 3,5 m , agregaty z masztem do 6kV , boxy do wykopów , stoły z regulowana wysokością , balustrady , windy ,podnośniki rehabilitacyjne , fotele , autoklawy, dekontaminacja ,szafy chemiczne ,stoły spawalnicze , sterylizatory , detekcja wybuchowa.
Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów📞 791 550 140 oraz 535 988 543, a także pod adresem biuro@inzynieriabhp.pl.


Zadzwoń teraz