Co warto wiedzieć o BHP podczas pracy w biurze?

Co warto wiedzieć o BHP podczas pracy w biurze?

Praca administracyjno-biurowa, mimo że ryzyko wypadku jest tu mniejsze niż w pracy fizycznej, nadal wymaga bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Dowiedz się, o czym warto pamiętać podczas wdrażania zasad BHP w biurze.  

Podstawowe obowiązki pracodawcy

W zakresie Twoich obowiązków jako pracodawcy leży ocena oraz dokumentacja ryzyka zawodowego w miejscu pracy. Do Ciebie należy też obowiązek poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym. 

To pracodawca zapewnia środki do udzielenia pierwszej pomocy, zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników. Powinieneś także przeprowadzić szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia muszą odbywać się na koszt pracodawcy oraz w czasie pracy. 

Warto wspomnieć, że szkoleniom podlegają wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju zatrudnienia, czyli zarówno pracownicy na umowie cywilnoprawnej czy umowie o pracę, jak i praktykanci. Ponadto jako pracodawca również musisz uczestniczyć we wspomnianych szkoleniach. 

Prawo pracy wskazuje dwa rodzaje szkoleń BHP dla pracowników. Jednym z nich jest szkolenie wstępne, przeprowadzone jeszcze zanim pracownik zacznie pełnić swoje obowiązki w miejscu pracy.  Szkolenie ma zapoznać pracownika z zasadami BHP obowiązującymi w firmie oraz na jego stanowisku. 

Drugi rodzaj to szkolenie okresowe przeprowadzane przynajmniej co 6 lat w formie seminarium, kursu albo samokształcenia kierowanego. 

Jakie powinien spełniać wymagania budynek biura? 

Gdy dostosowujesz swoje biuro do przepisów BHP, powinieneś zadbać o to, aby budynek spełniał wymagania przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Pamiętaj, że budynek przynajmniej raz na 5 lat należy poddać okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania.  

Poza tym przepisy BHP wymagają, aby biuro miało dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i do celów przeciwpożarowych czy higieniczno-sanitarnych. Istotne jest też zapewnienie odpowiedniej wentylacji lub klimatyzacji oraz ogrzewania pomieszczeń.  

Miejsce pracy powinno być bezpieczne i higieniczne dla wszystkich pracowników. Dlatego budynek należy przystosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Jak przystosować pomieszczenie pracy biurowej do zasad BHP?  

Pomieszczenia przeznaczone do wykonywania biurowej pracy dzielą się na dwa typy.  

  • Pomieszczenie pracy stałej, gdzie pracownik może pracować dłużej niż 4 godziny.  
  • Pomieszczenie pracy czasowej, gdzie pracę można wykonywać od 2 do 4 godzin w ciągu doby. 

Pamiętaj, że pomieszczenia pracy stałej nie mogą znajdować się na poziomie niższym niż otaczający teren. Dopuszcza się to jedynie w sytuacji, gdy zachowasz wymagania przepisów techniczno-budowlanych i uzyskasz zgodę wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

W przypadku wielu stanowisk pracy w przestrzeni biurowej na jednego Twojego pracownika powinno przypadać przynajmniej 13m3 przestrzeni. Przepisy wymagają także 2m2 wolnej podłogi. W pomieszczeniach pracy stałej odległość od podłogi do sufitu powinna być nie mniejsza niż 3 m w świetle.  

Gdy w przestrzeni biurowej pracuje do 4 pracowników, przestrzeń można zmniejszyć do 2,5 m w świetle. Na każdego z tych pracowników powinno też przypadać przynajmniej 15 m3 pomieszczenia. 

Zagrożenia pracy biurowej 

W zakresie obowiązków pracodawcy leży przygotowanie ergonomicznego stanowiska pracy, które minimalizuje czynniki zagrażające zdrowiu i życiu pracowników. W przypadku pracy biurowej najczęstszymi niebezpieczeństwami w miejscu pracy są dolegliwości wynikające z niewłaściwej pozycji przy komputerze. 

Zwykle dolegliwości te występują w formie bólów mięśniowych w okolicach karku i szyi oraz uszkodzenia kręgosłupa. Zdarzają się również przypadki cierpnięcia nóg, co jest następstwem braku ruchu. Kolejny częsty przypadek to bóle oczu i głowy, które mogą być spowodowane źle dobranym oświetleniem albo wysoką temperaturą w pomieszczeniu. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dostosowania miejsca pracy biurowej do aktualnych zasad BHP – skontaktuj się z nami! Nasi eksperci są gotowi do współpracy z Twoją firmą, aby pomóc Ci stworzyć bezpieczne miejsce pracy dla Ciebie i Twoich pracowników. Zadzwoń teraz