Bezzwrotna dotacja ZUS – Poprawa BHP

ZUS

Bezzwrotna dotacja ZUS – Poprawa BHP

ZUS ogłosił nabór wniosków w ramach bezzwrotnego dofinansowania 300 tys. dla każdej firmy.
Nabór trwa tylko jeden miesiąc i odbywa się raz w roku!
Termin składania wniosków o dofinansowanie: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.
Jednak już trzeba działać!
Ogłaszany corocznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konkurs “Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” umożliwia pracodawcom uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania w wysokości 300 000 zł brutto, z czego 1 tys. na doradztwo.
Wkład własny wynosi 20%, czyli realizować zakupy możemy za kwotę 360 000 zł.
Co najważniejsze – od pełnej kwoty możemy odliczyć 23% VAT, czyli wraca do nas jeszcze 3% z 360 000 zł.
Dofinansowanie nie tyle jest darmowe, co jeszcze na tym zarabiamy 😊 Oczywiście o ile jesteśmy VATowcami.
Od kilku lat pomagamy firmom uzyskać dofinansowania i zyskaliśmy pozycję absolutnego lidera w tej dziedzinie.
Jako jedyni w Polsce jesteśmy polecani przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego i jak do tej pory 100% kierowanych do nas członków Izby otrzymało dofinansowanie.
Warto podkreślić, że podchodzimy do zadania kompleksowo, nie skupiając się jedynie na wniosku. Można powiedzieć, że prowadzimy sprawę od przysłowiowego „A do Z.”
Pamiętajcie Państwo, że okres trwałości projektu to trzy lata i w tym okresie ZUS może zażądać kolejnych dokumentów, które my wykonujemy w ramach współpracy nieodpłatnie.
Proszę mieć na uwadze, że bardzo duży procent firm z powodów formalnych nie otrzymuje drugiej transzy środków i co więcej, musi zwrócić pierwszą transzę. Nam się to jeszcze nigdy nie zdarzyło, a wnioski piszemy wiele lat. Także jesteście Państwo w dobrych rękach.
Do rozpoczęcia współpracy z nami potrzebne będą następujące dokumenty:
1. Umowa, formularz.
2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu (uzyskane przed samym złożeniem gotowego wniosku).
3. Oferty od dostawców. ( doradzimy, sprawdzonych dostawców )
4. Kwalifikowany podpis elektroniczny
5. W przypadku filtrowentylacji potrzebne będą pomiary ostatnie i przedostatnie + projekt ( spokojnie, skierujemy w odpowiednie ręce )
Przedmiot dofinansowania.
Przedsiębiorcy pozyskują najczęściej dofinansowanie na:
Przedmiot dofinansowania.
Przedsiębiorcy pozyskują najczęściej dofinansowanie na:
1. Klimatyzacja – 200 tys.
2. Oświetlenie – 60 tys.
3. Agregat z masztem do 6 kV – 60 tys.
4. Fotele medyczne, dentystyczne, do masażu, kosmetyczne, fryzjerskie, do balsamacji – 40 tys.
5. Wentylacja – 200 tys.
6. Autoklawy, urządzenia do sterylizacji – 50 tys.
7. Zakup i instalacja środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
8. Wozidła (o prędkości jezdnej do 6 km/h) – 40 tys.
9. Boxy do wykopów, szalunki do wykopów (do 25 kN) oraz zabezpieczenie prac w wykopach – 60 tys.
10. Detektory gazów, wiatromierze – 30 tys.
11. Zakup i instalacja urządzeń i elementów systemu filtracji powietrza ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, filtry, filtropochłaniacze, urządzenia do odpylania na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia i elementy miejscowej wywiewnej wentylacji i filtracji powietrza ścian, kabin i komór lakierniczych, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp.) – 300 tys.
12. Manipulatory, chwytaki, żurawiki, suwnice, windy dekarskie, dźwigi towarowe -40 tys.
13. Maski z nawiewem – 300 tys.
14. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi otworów w stropach, podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań) – 40 tys.
15. Pomosty robocze – 40 tys.
16. Podnośniki koszowe – 50 tys.
17. Przyczepy leśne – 40 tys.
18. Rusztowanie jezdne – 40 tys.
19. Egzoszkielety pasywne. 40 tys.
20. Szelki zabezpieczenia na wysokości 40 tys.
21. Wózki elektryczne (ograniczenie: 2T; 3,5 m unoszenia; wózek z kabiną nie podlega dofinansowaniu) – 40 tys.
22. Zabezpieczenia maszyn, osłony, wyłączniki, doprowadzenie do minimalnych wymagań, fotokomórki, wiązki – 300 tys.
23. Żurawik (ograniczenie 450 kg udźwigu) – 40 tys.
24. Zabezpieczenie przed polami elektromagnetycznymi – 300 tys.
25. Osłony i zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym – 300 tys.
26. Ekrany i kabiny dźwiękoizolacyjne – 300 tys.
27. Tłumiki akustyczne – 300 tys.
28. Wibroizolatory, amortyzatory – bez ograniczenia w cenie.
29. Osłony i ekrany przed promieniowaniem optycznym – 300 tys.
30. Zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne – 300 tys.
31. Zakup środków technicznych zabezpieczających przed dostępem do stref pracy pracowników, np. bariery ze stałym oznakowaniem ostrzegawczym, balustrady, itp. – 25 tys.
32. Urządzenia do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne – 40 tys.
33. Specjalistyczne stoły (np. tapicerskie, spawalnicze) z automatyczną regulacją wysokości blatu w zakresie co najmniej 50 cm lub automatyczną regulacją odchylenia blatu min. 30 stopni (np. hydrauliczna, elektryczna) – 40 tys.
34. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np.: dygestoria, wyciągi, elementy hermetyzacji procesów technologicznych (z wyłączeniem kompletnych maszyn i urządzeń), urządzenia do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych (np. bezpieczne szafy, pojemniki), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, bezpieczne pojemniki – 80 tys.
35. Wanny, sorbenty, system detekcji toksycznych gazów – 80 tys.
Warunki udziału w konkursie
Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
• nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
• nie zalega z opłacaniem podatków;
• nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.
Wiele firm w tym okresie będzie ogłaszało się jako specjaliści, ale po owocach ich poznacie. Naszym owocem są setki potwierdzonych realizacji, które zresztą publikujemy na naszej stronie: jaka firma ile otrzymała i na co konkretnie – wszystko można sprawdzić.
Masz pytania? – odpowiemy na każde na priv lub pod wiadomością.
Zapraszamy do kontaktu!
Łukasz 791 550 140
Anna – 791 400 140
Kinga – 535 988 543
Lub napisz do nas na Messengerze i pozostaw nam swój adres email.


Zadzwoń teraz